Ποια βιβλία πρέπει να κρατήσουν και για του χρόνου οι μαθητές Α' και Β' Γυμνασίου;

Δευτέρα, Απριλίου 18, 2016

Πέντε βιβλία συνολικά θα πρέπει να διατηρήσουν οι μαθητές της Α' και Β' τάξης των γυμνασίων καθώς θα τα χρησιμοποιούν και την επόμενη σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα οι μαθητές που φοιτούν στην Α ́ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2015-2016 πρέπει να διατηρήσουν τα βιβλία:
των Γερμανικών,
των Γαλλικών,
της Βιολογίας,
της Οικιακής Οικονομίας,
διότι θα τα χρησιμοποιήσουν και στη Β ́ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2016-2017.

Οι μαθητές που φοιτούν στη Β ́ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2015-2016 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο της Βιολογίας (Β ́ & Γ ́ Γυμνασίου), διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Γ ́ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2016-2017.

Για το λόγο αυτό, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους διευθυντές των γυμνασίων να ενημερώσουν τους μαθητές.

Κοινοποίηση

Δείτε επίσης