Header Ads

novamed

Ο ιδιοκτήτης του KING FM για τις συλλήψεις - “Υφίσταμαι δυσμενή διακριτική μεταχείριση”


-Η Αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση του εξοπλισμού δύο ραδιοφωνικών σταθμών στην Ξάνθη

Την δική του θέση γύρω από τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα σχετικά με την λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών που διατηρεί ο ίδιος και η σύζυγός του παίρνει ο κος Καράνταη Χουσείν, ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού KING FM 107.8. 

Όπως είναι γνωστό τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του, μπήκαν εκ νέου σε δικαστικές περιπέτειες όταν πριν από λίγες ημέρες η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψή τους και στον σχηματισμό δικογραφίας για παράνομη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών στην Ξάνθη, δύο φορές μέσα σε ιδιαίτερα σύντομο διάστημα.  

Προηγήθηκε έλεγχος από την ΕΕΤΤ, ωστόσο ο κος  Καράνταη Χουσείν επιλέγει να τοποθετηθεί και δημοσίως για την υπόθεση εκθέτοντας ορισμένα στοιχεία γύρω από αυτή. 
  
Πιο συγκεκριμένα επισημαίνει τα κάτωθι: 
“Είμαι ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο KING FM και εκπέμπω στην συχνότητα 107,8 εξ αρχής (έτσι αναγράφει και η βεβαίωση νομιμότητας που εκδόθηκε από την Γενικής Γραμματεία Τύπου το 2000, αλλά και το υπ’αριθμ.40/2001 αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ξάνθης) από την θέση «Παναγία» όπου βρίσκεται το πάρκο κεραιών του Δήμου Ξάνθης, στο οποίο βρίσκομαι από το 1997 τουλάχιστον (υπάρχει και προσάγεται σχετικό σκαρίφημα του πάρκου κεραιών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης). Λόγω του ότι απευθύνομαι και σε ακροατήριο που ομιλεί την τουρκική γλώσσα, ο ραδιοσταθμός μου εκπέμπει για το τουρκόφωνο πρόγραμμα του και μόνο ως KRAL FM, που αποτελεί την απόδοση της λέξης KING από την αγγλική στην τουρκική. (Βασιλιάς στα ελληνικά, KING στα αγγλικά, KRAL  στα τουρκικά).

Σε χρόνο εύθετο (1998-1999) και συγκεκριμένο – μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση, διαπιστώθηκε με βούλευμα Δικαστικού Συμβουλίου ότι εκπέμπω από την συχνότητα 107,8 από το 1999 και δή διαπιστώθηκε ότι υφίσταται δικαστική απόφαση που στηρίζεται σε  δεδομένα που συνέλεξαν οι αρμόδιες διωκτικές αρχές. Συνεπώς αποδεικνύεται ότι από το έτος 1999 λειτουργούσα στην συχνότητα 107.8 MHz.

Λόγω της γεωμορφολογίας της ορεινής περιοχής του Νομού Ξάνθης όπου κατοικούν 30.000 ομόθρησκοι μου, που αποτελείται από ορεινούς όγκους που καθιστούν δύσκολη την μετάδοση του ραδιοφωνικού σήματος του ραδιοσταθμού μου, αναγκάστηκα να ζητήσω την άδεια εγκατάστασης αναμεταδότη και το έπραξα στο πάρκο κεραιών του Δήμου Σταυρούπολης στο όρος Τσάλι. Συνεπώς η θέση εκπομπής «Σταυρούπολη» δεν αποτελεί την κύρια εγκατάσταση εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού μου, αλλά θέση εγκατάστασης του αναμεταδότη μου από την συχνότητα 105,5 ΦΜ.

Το ΕΣΡ, με την υπ’αριθμ. 363/26-6-2007 απόφαση του το ΕΣΡ αποφασίσθηκε η οριστική διακοπή της λειτουργίας του ραδιοφωνικού μου σταθμού με την αιτιολογία ο σταθμός μου δικαιούται να εκπέμπει μόνο από την συχνότητα 105,5 ΜΗΖ και από τη θέση Σταυρούπολη, εν τούτοις κατελήφθην να εκπέμπω από την συχνότητα των 107.8 δηλαδή εκτός της επιτρεπόμενης ζώνης συχνοτήτων για τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ με την υπ’αριθμ.566/20-11-2007 απόφαση του ΕΣΡ απερρίφθη αίτηση θεραπείας μου κατά της προηγούμενης απόφασης του ΕΣΡ. Η ανωτέρω απόφαση του ΕΣΡ είναι επί της ουσίας λανθασμένες διότι το ακριβές είναι ότι ο σταθμός μου εκπέμπει από το 1999 από την συχνότητα 107,8 ΜΗΖ και από την θέση Παναγία Ξάνθης (όπου βρίσκεται το πάρκο κεραιών του Δήμου Ξάνθης) και αναμεταδίδω το σήμα του από την συχνότητα 105,5 και την θέση Σταυρούπολη Ξάνθης, όπου έχω εγκαταστήσει νόμιμα αναμεταδότη, προκειμένου να ακούγομαι στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, όπου εγκαταβιούν 30.000 ομόθρησκοι μου που αποτελούν κατά βάση και το μείζον ακροατήριο μου, ενώ επιπροσθέτως είναι λανθασμένη διότι σύμφωνα με νεώτερο ΦΕΚ 1444/2-5-2012 και προσφάτως 13-1-2016 η ζώνη συχνοτήτων για τα FM ορίστηκε από τους 87.5 χιλιόκυκλους έως τους 108 ΜΗΖ. 

Τις δύο αποφάσεις του ΕΣΡ προσέβαλλα με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ η οποία εκδικάσθηκε τελικά στις 24-3-2015 και εκδόθηκε η με αριθμό 2859/2015 απόφαση του Δ’ Τμήματος με την οποία κρίθηκε ότι : «υπό τα δεδομένα αυτά, τυχόν ακύρωση της προσβαλλομένης πράξεως του Ε.Σ.Ρ., με την οποία επιβλήθηκε η κύρωση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού KING FM – KRAL FM, Νομού Ξάνθης, δεν θα είχε ως συνέπεια την επαναφορά του σταθμού σε νόμιμη λειτουργία, διότι ο εν λόγω σταθμός [με εξαίρεση τη λήξασα τετραετία από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 53 παρ. 1 του ν. 2778/1999] θα λειτουργούσε, σε κάθε περίπτωση, παρανόμως. Συνεπώς, η ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων παρίσταται αλυσιτελής για τον αιτούντα και η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, για το λόγο αυτό, ως απαράδεκτη. 

Δηλαδή η αίτηση μου απορρίφθηκε όχι επί της ουσίας, αλλά ως απαράδεκτη με το σκεπτικό ότι ο Ν.2778/1999 άρθρο 53 είναι αντισυνταγματικός και ότι η όποιες σχετικές βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας που λαμβάνονταν έως σήμερα ως οιονεί άδειες λειτουργίες, έχουν λήξει τέσσερα χρόνια μετά την συγκεκριμένη διάταξη του 1999, δηλαδή το 2003. Αρα αυτήν την στιγμή όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Ελλάδα, λειτουργούν παράνομα.

Παρά ταύτα, η Εισαγγελία Ξάνθης, σε εκτέλεση εγγράφου του ΕΣΡ και της ΕΕΤΤ, προέβη σε κατάσχεση των μηχανημάτων εκπομπής του ραδιοφωνικού μου σταθμού και με συνέλαβε για παράβαση των σχετικών διατάξεων των ν.2801/2000 και 1730/1987 και με την αυτόφωρη διαδικασία με προσήγαγε σε δίκη όπου και καταδικάσθηκα με την υπ’αριθμ. 786/2016 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης, επικαλούμενη την απόρριψη της αιτήσεως ακυρώσεως μου από το ΣΤΕ.

Πρέπει αμέσως να εντοπισθούν  τρια  κρίσιμα ζητήματα 
α) Η Εισαγγελία Ξάνθης εκτέλεσε τις αποφάσεις του ΕΣΡ που είχα προσβάλλει στο ΣτΕ με την ως άνω αίτηση ακύρωσης, που απορρίφθηκε με την 2859/2015 απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ. Οι αποφάσεις αυτές είχαν εκδοθεί με την παραδοχή ότι καταρχήν ο σταθμός νομίμως λειτουργούσε, πλην όμως υπήρξε δήθεν παραβατική δική μου συμπεριφορά που δικαιολογεί την ανάκληση της ιδιότυπης αυτής αδειοδότησης (λειτουργία σε δεύτερη συχνότητα εκτός του χάρτη συχνοτήτων). Η αίτηση ακύρωσης μου όμως κρίθηκε ως απαράδεκτη, επειδή ακριβώς οι αποφάσεις αυτές του ΕΣΡ , με την αντίληψη ότι ανακαλούν, δεν παράγουν έννομες συνέπειες και δεν έχω έννομο συμφέρον να τις προσβάλλω, αφού πάντως οι σταθμοί αυτοί (δηλαδή όλοι οι τοπικοί σταθμοί – και όχι μόνον- ανά την Ελλάδα) κακώς λειτουργούν. Η εκτέλεση συνεπώς αυτή , με αυτήν την νομική βάση, όχι δηλαδή διότι γενικώς πρέπει να παύσει να λειτουργεί , όπως και όλοι οι άλλοι σταθμοί, είναι απολύτως αντίθετη με ότι έκρινε το ΣτΕ και είναι παράνομη. Αυτή η παρανομία, έστω εκ του αποτελέσματος εξωραΐζεται,

β) Με την ποινική μου δίωξη, εάν αυτή οδηγήσει σε αμετάκλητη ποινική μου καταδίκη ( που φυσικά καταρχήν δεν μπορώ να το πιστεύσω) , είναι βέβαιο ότι θα έχω περιπέσει σε επαγγελματικό παράπτωμα που θα δυσχεραίνει, εάν δεν ματαιώνει την συμμετοχή μου στον διαγωνισμό των τοπικών ραδιοσυχνοτήτων, όταν και ένα προκηρυχθούν. Με δεδομένο όμως ότι κανένας τοπικός ή γενικός ραδιοσταθμός ανά την Ελλάδα δεν έπαυσε να λειτουργεί , μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ,  οι υπόλοιποι που δεν ελέγχθηκαν για παράνομη λειτουργία, δεν θα έχουν αυτό το «αρνητικό πρόσημο» στην συμμετοχή στον διαγωνισμό ραδιοκυμάτων, ανεξάρτητα από το ότι έκαναν, ότι έκανα και εγώ, δηλαδή συνέχισαν να λειτουργούν.

γ) Τούτο δημιουργεί το πλαίσιο τόσο για αδιαφανείς αποφάσεις όσο και ενδεχομένως για διαφθορά στην δημόσια διοίκηση και διοικητική διαχείριση του ζητήματος, αφού ουσιαστικά θα μπορεί, κατά περίπτωση να επιτυγχάνει το κλείσιμο ραδιοσταθμών, με υποβολή πάλι κατά περίπτωση αιτήματος στην Εισαγγελία, για ποινική δίωξη κατάσχεση και αυτόφωρο. Όποιος επιλέγεται για έλεγχο θα εξουθενώνεται, όποιος δεν επιλέγεται θα μακροημερεύσει, υπό την έννοια της ακώλυτης συμμετοχής στον επικείμενο (?) διαγωνισμό. Το εξαιρετικά δυσάρεστο ότι με τον τρόπο αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μοχλεύεται η δικαστική εξουσία.

Σήμερα εγω είμαι ιδιοκτήτης ενός ραδιοσταθμού που εκπέμπει από το 1996 με την επωνυμία KING FM (στην τουρκική KRALL FM), ο οποίος κατέχει άδεια νομιμότητας από το Υπουργείο Τύπου από το 2000 (είμαι ο πρώτος ραδιοσταθμός που πήρε τέτοια άδεια νομιμότητας μεταξύ άλλων 30 που εκπέμπουν στην Ξάνθη), εκπέμπω κανονικά στην συχνότητα 107.8 και είμαι ιδιοκτήτης ενός υπερσύγχρονου ραδιοφωνικού σταθμού 200 τ.μ στην έξοδο της πόλης, με στούντιο- κέντρο εκπομπής τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο κατάφερα να δημιουργήσω-ολοκληρώσω με σκληρές οικονομίες και πολλές ώρες δουλειάς εμού και της γυναίκας μου, η οποία λειτουργεί άλλο ραδιοφωνικό σταθμό (πρώην MAGIC STAR RADIO και τώρα πιά DEE JAY 90,6 FΜ).

Είμαστε αμιγώς μουσικοί-διαφημιστικοί σταθμοί, με πρόγραμμα που μεταδίδεται τόσο στην Ελληνική, όσο και στην τουρκική γλώσσα.

Υφίσταμαι δυσμενή διακριτική μεταχείριση από την ΕΕΤΤ, το ΕΣΡ και την Εισαγγελία Ξάνθης και βρίσκομαι σήμερα να στερούμαι την υπερεικοσαετή λειτουργία μου στο δικό μου ραδιοφωνικό σταθμό ύστερα από ολόκληρα 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας με συνεχή φορολογική συμμόρφωση και τάξη.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Ερωτώ:
1. Ισχύει η απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ 3315/2014 για όλους τους ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών ή όχι;
2. Είναι παραβάτης του Νόμου μόνο ο Καράνταη Χουσείν ή όλοι οι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών στην Ελλάδα;
3. Γιατί ίσχυσε μόνο για μένα και την σύζυγο μου, η απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ;
4. Γιατί εφόσον η αίτηση ακυρώσεως που άσκησα εγώ στο ΣΤΕ απορρίφθηκε ως απαράδεκτη (2859/2015 απόφαση) χωρίς να κριθεί στην ουσία η προσβληθείσα απόφαση του ΕΣΡ 366/2007 που αποφάσισε την οριστική διακοπή της λειτουργίας του ραδιοσταθμού μου, θεωρήθηκε ως υποχρεωτικά εκτελεστή η απόφαση του ΕΣΡ ως δυσμενής για τα συμφέροντα μου διοικητική πράξη, την οποία κατόπιν της απόφασης της Ολομέλειας του ΣΤΕ, στερήθηκα της δυνατότητας να την προσβάλλω στην ουσία της;   
5. Γιατί το ΕΣΡ και η ΕΕΤΤ δεν κινήθηκαν ανάλογα για όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα;
6. Η μη εφαρμογή του Νόμου για όλους τους ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών όπως προβλέπει το Σύνταγμα, δεν συνιστά ποινικό αδίκημα για όλους όσους ανέχονται αυτήν την κατάσταση;”.
Από το Blogger.