Header Ads

kotakkis

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κάπνισμα – Γράφει η Μαρίνα Παυλίδου


Το καλοκαίρι συνήθως τα καταστήματα εστίασης, καφέ – μπαρ και καφενεία, δεν ενδιαφέρονται και δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το θέμα του καπνίσματος και του τσιγάρου εντός των χώρων τους, καθότι υπάρχει η εύκολη λύση του υπαίθριου χώρου, την οποία βέβαια επιλέγουν και οι πελάτες τους λόγω καιρού και συνθηκών.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί χώροι κλιματιζόμενοι, καταστήματα που εξακολουθούν να λειτουργούν εντός με σκέπαστρα ή μη, που βρίσκονται εντός της τσιμπίδας του Νόμου και δεν αποφεύγουν δυστυχώς τον έλεγχο και, φυσικά, τα πρόστιμα, σε περίπτωση παράβασης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
Η ακόλουθη  Νομοθεσία είναι αυτή που  διέπει τον έλεγχο του καπνίσματος εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εναρμονισμένη με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ν. 4254/2014  (ΦΕΚ 85/Α`/7.4.2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις
Εγκ. ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 3399/2014  (ΦΕΚ --/14/1.2014) Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους
Αρ. Πρωτ. ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 6747/2014  (ΦΕΚ --/21/1.2014) Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος
Εγκ. Γ99/126/2014  (ΦΕΚ --/7/7.2014) Απαγόρευση καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, διαδικασία ελέγχων, πιστοποίηση παραβάσεων
Αρ. Πρωτ. ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ. 18283/11/2/2013  (ΦΕΚ --/11/2.2013) Εφαρμογή του Ν. 3868/2010 για το κάπνισμα
Υ.Α. Υ1/Γ.Π.οικ. 134274/2011  (ΦΕΚ 2931/Β`/22.12.2011) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης (όπως αυτά ορίζονται από την υγειονομική διάταξη με αριθμ. Α1β/8577/1983, άρθρο 41)
Υ.Α. Υ1/Γ.Π/οικ 93828/2011  (ΦΕΚ 2026/Β`/12.9.2011) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ.
Ν. 3986/2011  (ΦΕΚ 152/Α`/1.7.2011) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015
Αρ. Πρωτ. οικ. 7136/2011  (ΦΕΚ --/19/1.2011) Εφαρμογή νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος
Αρ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 103094/2011  (ΦΕΚ --/15/9.2011) Αποστολή της υπ. αριθμ. 93828/18.8.2011 (ΦΕΚ 2026/Β/12.9.2011) ΚΥΑ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ.» 
Πηγή: www.elinyae.gr

ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Το κάπνισμα απαγορεύεται, και συγκεκριμένα η χρήση προϊόντων καπνού, που εντός αυτών κατά τις κοινοποιηθείσες εγκυκλίους συμπεριλαμβάνεται και η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, στους εξής χώρους:

(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, "εξαιρουμένων" (καθώς και) των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού, 
Οι εξαιρέσεις αφορούν μόνο εργοστάσια ή βιοτεχνίες που ασχολούνται με την Παρασκευή προϊόντων καπνού, και φυσικά μόνον για τους χώρους δοκιμής αυτών. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι εσωτερικά, και όχι εκ του Νόμου, μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων είτε μέσω απόφασης της διοίκησης, η οποία δεν είναι παράνομη, αλλά τουναντίον προστατεύει το ανθρώπινο δικαίωμα της ελευθερίας, να προβεί σε πλήρη απαγόρευση της χρήσης προϊόντων καπνού εντός των χώρων της, φροντίζοντας να διαθέτει χώρο απομονωμένο και ειδικά διαμορφωμένο για τους καπνίζοντες.

Η δε παλαιά εικόνα του δημοσίου υπαλλήλου με το τσιγάρο στο χέρι, αποτελεί παρελθόν με τη συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμόζεται πλέον αυστηρά στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς απειλείται ακόμη και πειθαρχικό αδίκημα για την παράβαση της.

(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 5, 37, 38, 39, 40 και 41 της υπ` αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β`), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, «σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.»

Στη συγκεκριμένη διάταξη, θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται και τα παντός είδους γαλακτοπωλεία, καφετέριες, καταστήματα παρασκευής γρήγορου φαγητού ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ήτοι κλαμπ, ελληνάδικα, μπουζούκια κλπ.

(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,

Μέσα σε αυτούς περιλαμβάνονται όλοι οι χώροι αναμονής ιατρείων, γραφείων και ιδιωτικών χώρων πάσης φύσεως επαγγελματικής, γυμναστήρια, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής κλπ.

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο ιδιωτικός χώρος του επαγγελματία, όπως το προσωπικό του γραφείο και ο προσωπικός του χώρος, στον οποίον είναι ελεύθερος να καπνίζει ή να χρησιμοποιεί προϊόντα καπνού που διακινούνται ελεύθερα στη Χώρα.

(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές, 

(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων, 

(στ) στα παντός είδους κυλικεία, 

(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων. 

Στην απαγόρευση φυσικά συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος ο οδηγός του επιβατηγού δημοσίας χρήσης και η επίκληση της δικαιολογίας ότι καπνίζει για να χαλαρώσει ή συναφή, δεν περίπτωση ελέγχου δεν ευσταθεί σε καμία των περιπτώσεων. Ο δε πελάτης μπορεί να απαιτήσει να σβήσει το τσιγάρο και αν τυχόν απειλήσει με το να τον κατεβάσει από το όχημα, μπορεί να καταγγείλει τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη του οχήματος για παράβαση του Ν. 3730/2008 στην Αστυνομία. 

Εξαιρούνται από τη διάταξη τα φορτηγά – αυτοκίνητα, τα οποία δεν εμπίπτουν ούτε στον όρο των μέσων μαζικής μεταφοράς ούτε φυσικά και στα κοινώς λεγόμενα ΤΑΞΙ.

Η παράβαση βέβαια δεν περιορίζεται στους οδηγούς, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ!

η) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάταξη, η οποία αποκλείει το κάπνισμα όχι μόνο από τα δημοσίας χρήσεως, αλλά και από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα όταν σε αυτά επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών (κατά τη γνώμη της γράφουσας το όριο θα μπορούσε να είναι ακόμη και κάτω των 18 ετών). Εντός αυτών των οχημάτων, συμπεριλαμβάνονται και τα λεωφορεία μαζικής μεταφοράς ιδιωτικών σχολείων με συγκεκριμένα δρομολόγια, που επιβαίνουν ανήλικοι, αλλά και πάσης φύσεως όχημα στο οποίο επιβαίνει ανήλικος κάτω των 12 ετών.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ
Μετά τη θέση σε ισχύ της απαγόρευσης του καπνίσματος, στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπήρχε παλαιότερα η δυνατότητα να διαμορφωθούν χώροι καπνιζόντων που διαχωρίζονται από την υπόλοιπη αίθουσα και έχουν ειδικές εγκαταστάσεις εξαερισμού. 

Ειδικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού έως 70 τ.μ., μπορούσαν να χαρακτηριστούν με απόφαση του ιδιοκτήτη τους, που θα ενσωματωνόταν στην άδεια λειτουργίας τους, ως καταστήματα αποκλειστικά για καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες. Με νεότερη αίτηση του ιδιοκτήτη, δινόταν η δυνατότητα να τροποποιηθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο χαρακτηρισμός αυτός.

Ωστόσο, οι παραπάνω ρυθμίσεις καταργήθηκαν με τις  παρ.2 και 3 με το άρθρο 32 περ.6 Ν.3868/2010,ΦΕΚ Α 129/3.8.2010.

Εξαίρεση αποτελούν τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική, που με την πληρωμή ειδικού τέλους (200 €/ τ.μ.) μπορούν να καθορίσουν ειδικούς χώρους καπνιζόντων.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ν. 3868/2010.
Πρόκειται για κοινό 100φυλλο   βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ,   μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή. Επιπροσθέτως, η παράβαση   καταχωρείται σε ειδικό τριπλότυπο έντυπο, που τιτλοφορείται "ΠΡΑΞΗ   ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ".Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της Πράξης   Επιβολής Προστίμου ορίζονται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, που   επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
   
Η παράβαση καταχωρείται στο ανωτέρω τριπλότυπο έντυπο, ένα αντίγραφο του   οποίου επιδίδεται στον παραβάτη, ένα παραμένει ως στέλεχος και ένα   διαβιβάζεται στην ΔΟΥ του παραβάτη και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες   διαδικασίες περί βεβαίωσης και είσπραξης προστίμων του άρθρου 4 της   παρούσας.
   
Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο θα εκδίδεται και θα διαβιβάζεται από και με   ευθύνη του Υ.Υ.Κ.Α. προς όλες τις ελεγκτικές αρχές. Θα φέρει ανάγλυφο το   έμβλημα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε αριθμημένο   φύλλο του προκειμένου να εξασφαλίζεται η γνησιότητα του. 

Μέχρι να   ολοκληρωθεί η αποστολή του ειδικού τριπλότυπου εντύπου, η παράβαση   βεβαιώνεται στο "Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010". Για τις βεβαιωθείσες   παραβάσεις επιβάλλονται τα πρόστιμα που αναλογούν.

Αν καταβληθούν τα πρόστιμα εντός 15 ολόκληρων ημερών, τότε επέρχεται μείωση 50%. 

Ο αντικαπνιστικός νόμος δεν πρέπει να παίρνεται αψήφιστα από καταστηματάρχες και επαγγελματίες ως έχει, καθότι στην 4η και 5η παράβαση απειλούνται με κλείσιμο της επιχείρησης τους και με δικαστικό αγώνα για να μπορέσουν να την διατηρήσουν με κάθε μέσο ανοικτή. 

Βέβαια, κατά την άποψη της γράφουσας, δεν αρκούν τα ταμπελάκια ειδοποίησης του πελάτη ότι απαγορεύεται το κάπνισμα ή άλλες σημάνσεις εκ μέρους του επιχειρηματία, ούτε μπορεί ο ίδιος να προβεί σε αστυνόμευση. Θα πρέπει ο ίδιος ο πελάτης να απειλείται με πρόστιμο πολύ πιο τσουχτερό και βαρύ, ώστε να κόψει το τσιγάρο ή να το σβήσει στο τασάκι έξω από το οποιονδήποτε χώρο απαγορεύεται το κάπνισμα.
Μαρίνα Παυλίδου,
Δικηγόρος
2541029222

ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ…. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ!!!

Από το Blogger.