Αντισυνταγματικά κρίθηκαν τα «χαράτσια» στα ανείσπρακτα ενοίκια

Αντισυνταγματικά κρίθηκαν τα «χαράτσια» στα ανείσπρακτα ενοίκια


Προτάθηκε να εκπίπτουν από τα φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών

Αντισυνταγματική έκρινε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής τη διάταξη για τη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων που έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα.
Η Υπηρεσία, στην έκθεσή της επί των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου, πρότεινε στο υπουργείο Οικονομικών τα ενοίκια που δεν καταφέρνουν να εισπράξουν οι ιδιοκτήτες από τους μισθωτές των ακινήτων τους να εκπίπτουν (να αφαιρούνται) από φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών, ώστε η διάταξη που προβλέπει την κατάργηση της εκχώρησης των ποσών αυτών στο Δημόσιο να μην αντίκειται σε βασικές αρχές του Συντάγματος. 

Επισφαλείς απαιτήσεις
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρει στην έκθεσή της η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, τα ποσά των ενοικίων που δεν μπορούν να εισπράξουν οι ιδιοκτήτες από τους ενοικιαστές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά ως επισφαλείς απαιτήσεις και να εκπίπτουν από τα συνολικά φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών, αλλιώς ο συνυπολογισμός των ποσών αυτών στα φορολογητέα εισοδήματα θα έχει ως συνέπεια τη φορολόγηση πλασματικών εισοδημάτων, εξέλιξη η οποία αντίκειται σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος. 

Ουσιαστικά, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής κρίνει ως αντισυνταγματική τη διάταξη του πολυνομοσχεδίου που επιτρέπει την επιβολή φόρου επί ανείσπρακτων ενοικίων και ζητά την προσθήκη μιας ακόμη παραγράφου που θα επιτρέπει να μην συνυπολογίζονται τα μη εισπραχθέντα ενοίκια στα φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών ακινήτων.

Η γνωμοδότηση
Αναλυτικά, η γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί της διάταξης του πολυνομοσχεδίου για τα ανείσπρακτα ενοίκια έχει ως εξής:

«Με τη ρύθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) καταργείται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής.

Η καταργούμενη διάταξη ορίζει ότι εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.
Πηγή: Eλεύθερος Τύπος
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال