Συνάντησε αυτοδιοικητικούς από την Βουλγαρία ο Δήμαρχος Ξάνθης


Σειρά επαφών είχε ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016,  με τον Νομάρχη Κίρτζαλι κ. Ιλία Ιλίεφ,  τον Δήμαρχο Κίρκοβο κ.Σινασσί Σουλεϊμάν και τον Δήμαρχο Σμόλιαν  κ. Νικολάι Μελέμοβ.

Στις συναντήσεις εργασίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, διερευνήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας ενόψει του προγράμματος  INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία  για την Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την Προστασία και αναδόμηση της βιοποικιλότητας, την Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, την Επένδυση στην υγεία και στις κοινωνικές υποδομές και την Παροχή υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις.


Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال