Παράταση για τέλος Ιουλίου στο έργο ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα Κομοτηνή-Σύνορα

Παράταση για τέλος Ιουλίου στο έργο ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα Κομοτηνή-Σύνορα


Μία ακόμα εργολαβία πήρε παράταση προκειμένου να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στους χρήστες της. Η ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα Κομοτηνή-Σύνορα με ανάδοχά του έργου την η εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ (με ποσοστό έκπτωσης 38,21%) πήρες τρίμηνη παράταση για να ολοκληρώσει το έργο.  Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται  η ολοκλήρωση του δρόμου και περιλαμβάνει την ανατολική χάραξη (ΧΘ.0-ΧΘ.6.3). Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Εγνατία Οδός ΑΕ.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 21εκ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) και η ημέρα δημοπράτησης ήταν στις 25 Νοεμβρίου 2014. Το έργο χρηματοδοτείται (ως ένα από τα τελευταία) από το ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας και από το ΕΤΠΑ.

Σύμφωνα με τη προκήρυξη το έργο έπρεπε αρχικά να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή  τον Απρίλιο. Με την απόφαση της Εγνατίας Οδού το έργο πλέον πήρε παράταση για ολοκλήρωση μέχρι τις 28 Ιουλίου 2016. Πρόκειται για την τελευταία εργολαβία του κάθετου άξονα Κομοτηνή-Σύνορα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της ανατολικής χάραξης της οδού Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα από χθ. 0+000 ως χθ. 6+300.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή της αρτηρίας μήκους 6,28 χλμ., του ισόπεδου κόμβου σύνδεσης περί τη Χ.Θ. 0+000 του άξονα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης με τον Κάθετο Άξονα Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, του ανισόπεδου κόμβου Καρυδιάς - Κάλχα περί τη χ.θ. 4+652 του άξονα, η κατασκευή της γέφυρας του ρέματος Τρελοχείμαρρου, 2 άνω διαβάσεων, μίας. κάτω διάβασης για την εξυπηρέτηση των τοπικών κινήσεων, η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, και του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.

Επίσης στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνεται η αντιολισθηρή στρώση σε όλο το μήκος του κάθετου άξονα συνολικού μήκους 22,35μ. περίπου και η προστασία των πρανών από Χ.Θ. 6+430 έως Χ.Θ. 8+960.

Περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, , οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης – ασφάλειας, οδοφωτισμού, εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο σύνδεσης του Κάθετου Άξονα με τον Α/Κ Ανατολικής Κομοτηνής και την Π.Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, η κατασκευή ενός αμφίπλευρου χώρου στάθμευσης και εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και υδροσποράς αυτών.
Νίκος Καραγιάννης - ypodomes.com
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال