Προβλήματα αύριο στη λειτουργία των ΚΕΠ

Προβλήματα αύριο στη λειτουργία των ΚΕΠ


Δεν θα μπορούν να δίνουν βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας

Δυσλειτουργία θα παρουσιαστεί αύριο στη λειτουργία των ΚΕΠ, τα οποία δεν θα μπορούν να παρέχουν βεβαιώσεις οικογενειακής κατάσταση, γέννησης και ιθαγένειας.

Το σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου δεν θα λειτουργεί λόγω έκτακτων εργασιών της ΔΕΗ από τις 7:30-13:00.
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال