Δεν υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία 5 Νομικά Πρόσωπα στην Ξάνθη - Καμπανάκι από το ΥΠΕΣ

Δεν υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία 5 Νομικά Πρόσωπα στην Ξάνθη - Καμπανάκι από το ΥΠΕΣ


Στην λίστα με τα εκατοντάδες Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία παρά το γεγονός ότι οφείλουν να υποβάλουν τα οικονομικά τους στοιχεία για το Α' τρίμηνο του 2016 μέχρι και σήμερα δεν το έχουν πράξει, συμπεριλαμβάνονται Ν.Π.Δ.Δ. από την Ξάνθη. 

Όπως αναφέρει σε έγγραφό του το Υπ. Εσωτερικών, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον, «δεδομένου ότι το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για την υποβολή των εν λόγω δελτίων έχει παρέλθει», οι Φορείς καλούνται να ενσωματώσουν τα οικονομικά στοιχεία τους, το αργότερο έως τις 27 Μαΐου 2016.

Επίσης, στο ίδιο έγγραφο ζητείται από τους Ο.Τ.Α., η ορθή και πλήρης υποβολή των στατιστικών δελτίων των Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. µηνός Μαρτίου 2016 (εάν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) ή α’ τριµήνου 2016 (εάν δεν ανήκουν στο ΜΦΓΚ), στη βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (βάση ΥΠΕΣ∆Α - ΕΕΤΑΑ). 

Στην περίπτωση της Ξάνθης τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα είναι τα εξής: 
1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΕΠΑ - ΑΝΑΕ ΟΤΑ) 
3. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΕ ΟΤΑ 
4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
5. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ - ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Στην ίδια λίστα συμπεριλαμβάνονται Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα ευρύτερα την Περιφέρεια ΑΜΘ. 

Δείτε το έγγραφο του Υπουργείο ΕΔΩ

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال