ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης: «Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης: «Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης»


Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης αναφέρει πως "σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα εκρηκτικά ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε, την Κυριακή 8 Μαΐου, μια συνολική μεταρρύθμιση για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 

Με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, η κυβέρνηση εξασφάλισε την οικονομική βιωσιμότητα, χωρίς νέες οριζόντιες περικοπές, αλλά από τον εξορθολογισμό του συστήματος. Βασική μέριμνα του νέου νόμου για την κοινωνική ασφάλιση είναι η προστασία των σημερινών κύριων συντάξεων, με τη χρήση του εργαλείου της προσωπικής διαφοράς, ενώ η μείωση των δαπανών βαρύνει τα υψηλά εισοδήματα, σε αντίθεση με όσα συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια όταν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ επέλεγαν την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και προχωρούσαν σε οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. 

Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση με την οποία θεσπίζεται η εθνική σύνταξη, που θα χρηματοδοτείται από τον εθνικό προϋπολογισμό και θα δίδεται σε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αρκεί να έχουν 15 χρόνια ασφάλισης. Αυτό σε συνδυασμό με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων ενδυναμώνει τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με τα ποσοστά αναπλήρωσης για τα χαμηλά εισοδήματα να φτάνουν πάνω από 80%. 

Μεταξύ άλλων, με την ψήφιση του άρθρου 93, αποκαθίσταται μία ακόμη αδικία, καθώς ο νέος νόμος αίρει τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016), σύμφωνα με τις οποίες έγιναν αυστηρότερες οι προϋποθέσεις για την χορήγηση σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες από τον Ο.Γ.Α., κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή ή την μη χορήγηση σύνταξης σε όσους λάμβαναν σύνταξη από άλλο Φορέα ή το Δημόσιο, ακόμη κι αν το ποσό που λάμβαναν ήταν πολύ μικρό.

Η εφαρμογή του νόμου, θα ωφελήσει χιλιάδες πολίτες που μέχρι σήμερα αποκλείονταν από το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων. Ιδιαίτερα για τους παλιννοστούντες ομογενείς, η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που γίνονται από την κυβέρνηση για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που άφησαν άλυτα οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως η μη ολοκλήρωση του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης και η διευθέτηση μεμονωμένων περιπτώσεων ανάκλησης ιθαγένειας λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων, αναμένεται να δώσουν οριστική λύση στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευαίσθητη αυτή κοινωνική κατηγορία συμπολιτών μας.

Ο νέος νόμος προβλέπει την χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων από τον Ο.Γ.Α., ύψους 360 ευρώ σε μηνιαία βάση, ακόμα κι αν οι ανασφάλιστοι υπερήλικες δεν πληρούν της προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον:
α. έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,
β. δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή κάποια ασφαλιστική και προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του επιδόματος. Ακόμη και στην περίπτωση που λαμβάνουν κάποια σύνταξη ή παροχή η οποία είναι μικρότερη από το επίδομα, τότε δικαιούνται να λάβουν το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση της σύνταξης ή της παροχής από το επίδομα,
γ. διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν την υποβολή της αίτησης τους ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) από αυτά να είναι συνεχόμενα και πριν την υποβολή της αίτησης,
δ. το ποσό του επιδόματος θα καταβάλλεται πλήρες για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει 35 πλήρη έτη διαμονής στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος που υπολείπεται.
ε. το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ και για τους έγγαμους το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τα 8.640 ευρώ (στο εισόδημα δεν υπολογίζονται οι οικονομικές ενισχύσεις σε ΑΜΕΑ, πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια, ανέργους, καθώς και οι διατροφές σε ανήλικα τέκνα),
στ. η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ και της κινητής το ποσό των 6.000 ευρώ". 
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال