Αρχές Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα - Ποιοι το δικαιούνται


Εν αναμονή της δημοσίευσης από τον ΟΑΕΔ της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων βρίσκονται οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΑΕΔ θα δημοσιεύσει την πρόσκληση στις αρχές Οκτωβρίου. Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ), η αίτηση από τους ενδιαφερομένους θα μπορεί να κατατεθεί είτε μέσω ΚΕΠ είτε ηλεκτρονικά μέσω του e- services.

Αυτοί που δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα είναι τα άτομα που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα, αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Επίσης, σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 3762/09 - ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦ. Α - ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009), δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ, όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
enikonomia.gr
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال