Οι μαθητές της Ξάνθης πρωτοπορούν - Αμμοδόχος επαυξημένης πραγματικότητας στο 2ο ΕΠΑΛ


Οι μαθητές του τομέα Δομικών Έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που λειτουργεί στο 2ο ΕΠΑΛ Ξάνθης, κατάφεραν να κατασκευάσουν την πρώτη σε σχ. μονάδα στην Ελλάδα «Αμμοδόχο επαυξημένης πραγματικότητας»  (Augmented Reality Sandbox).

Πρόκειται ουσιαστικά για μια πετυχημένη προσομοίωση ενός τοπογραφικού μοντέλου.

Με την άμμο να χρωματίζεται ανάλογα με το υψόμετρο σχηματίζονται ισοϋψείς καμπύλες, ενώ εντυπωσιακή είναι και η αντίστοιχη προσομοίωση του νερού.

Οι μαθητές με την άμμο στην διάθεσή τους και στα χέρια τους εφαρμόζουν και υλοποιούν στην πράξη θεωρητικές έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο.

Θερμά συγχαρητήρια απέσπασαν τόσο οι μαθητές στο 2° Επαγγελματικό Λύκειο Ξάνθης, όσο και ο υπεύθυνος του τομέα Π. Παπαϊωάννου.

Η Ξάνθη και η νεολαία της προσπαθεί και συνεχίζει να πρωτοπορεί και να ελπίζει επενδύοντας στις γνώσεις και την εκπαίδευση της νεολαίας.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال