"Καθαρές" οι παραλίες της Ξάνθης - Έλεγχοι από τον δήμο Αβδήρων

"Καθαρές" οι παραλίες της Ξάνθης - Έλεγχοι από τον δήμο Αβδήρων


Ο Δήμος Αβδήρων, έπειτα από φήμες που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πραγματοποίησε στις 17-07-2018, διά πιστοποιημένης εταιρίας, δειγματοληψίες και αναλύσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων των υδάτων κολύμβησης στις παρακάτω θέσεις των παραλιών του Δήμου Αβδήρων:
1. Παραλία Camping Μυρωδάτου.
2. Παραλία Αγ. Ιωάννη.
3. Παραλία Camping Μάνδρας.
4. Παραλία Coco Beach Bar

Από τα αποτελέσματα προκύπτει, σε συνέχεια και προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεων μας, ότι τα ύδατα κολύμβησης των παραλιών του Δήμου Αβδήρων έχουν εξαιρετική ποιότητα, καθώς οι τιμές των αναλύσεων είναι πολύ καλύτερες από τις επιτρεπόμενες που ορίζει η σχετική νομοθεσία για να χαρακτηριστεί η ποιότητάς τους ως «Εξαιρετική».

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Θέση Παράμετρος Μονάδα μέτρησης Αποτέλεσμα Παραμετρική τιμή
(Επιτρεπόμενη τιμή)
(ΦΕΚ 356 Β’/26.02.2009 – εξαιρετική ποιότητα παράκτιων και μεταβατικών υδάτων)
Παραλία Camping Μυρωδάτου E. coli cfu / 100 ml 21 250
Εντερόκοκκοι cfu / 100 ml Απουσία 100
Παραλία Αγ. Ιωάννη E. coli cfu / 100 ml 27 250
Εντερόκοκκοι cfu / 100 ml Απουσία 100
Παραλία Camping Μάνδρας E. coli cfu / 100 ml 27 250
Εντερόκοκκοι cfu / 100 ml 2 100
Παραλία Coco Beach Bar E. coli cfu / 100 ml 22 250
Εντερόκοκκοι cfu / 100 ml 13 100

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال