Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Αβδήρων


Το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων στην συνεδρίασή του στις 23 Ιουλίου 2018 αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

α) Να παραμείνουν για το υπόλοιπο του έτους 2018 (έως 31-12-2018) οι συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού όπως είχαν καθοριστεί με την προηγούμενη απόφαση του, για κατοικίες 1,30 € το τετραγωνικό μέτρο ανά έτος, που βρίσκονται εντός και εκτός των οικισμών της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου.

β) Τη μείωση για δεύτερη φορά του συντελεστή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού  για το έτος 2019 και εφεξής από 1,30 € το τετραγωνικό μέτρο ανά έτος σε 1,25 € το τετραγωνικό μέτρο ανά έτος για κατοικίες, που βρίσκονται εντός και εκτός των οικισμών της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου μας, έπειτα από την μείωση που πραγματοποιήθηκε το 2016 από 1,40 € το τετραγωνικό μέτρο σε 1,30 € για κατοικίες.

Επίσης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙI  η Πράξη «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Αβδήρων», συνολικού προϋπολογισμού 205.000€. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως εξής: 100.000€ από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και 105.000€ από ίδιους πόρους του Δήμου Αβδήρων, προκειμένου ο Δήμος μας να προχωρήσει στις απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις όλων των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال