Αυτές οι νυχτερίδες ζουν στα δάση της ορεινής Ξάνθης - ΦΩΤΟ


Στο πλαίσιο προγράμματος παρακολούθησης ειδών θηλαστικών που υλοποιεί ο ΦΔΟΡ πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου για έρευνα ειδών χειροπτέρων, από την Παρασκευή 14 έως την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ) στην ευρύτερη περιοχή του Παρανεστίου και Εχίνου.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η παγίδευση των ειδών σε θέσεις τροφοληψίας και η επιθεώρηση γνωστών καταφυγίων. Συνελήφθησαν τα δασόβια είδη νυχτερίδων Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus και Myotis oxygnathus, ενώ κατά την επιθεώρηση των οχυρών Εχίνου καταγράφηκαν τα είδη Rhinolophus hipposideros και Rhinolophus ferrumequinum. Στα είδη που συλλήφθηκαν προσδιορίστηκε το είδος, το φύλο και η ηλικία του κάθε ατόμου ενώ παράλληλα λήφθηκαν μετρήσεις διαφόρων βιομετρικών χαρακτηριστικών. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδας – Βουλγαρίας «Bat Conserve» που υλοποιεί το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. λήφθηκε γενετικό υλικό.
Παράλληλα, συνελήφθησαν τα είδη ορνιθοπανίδας Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής) και Cecropis daurica (Μιλτοχελίδονο), τα οποία δακτυλιώθηκαν για πρώτη φορά στην ευρύτερη περιοχή του ΕΠΟΡ.   

Η ερευνητική ομάδα απαρτιζόταν από τον Δρ. Χαράλαμπο Αλιβιζάτο (επικεφαλής της αποστολής), την κα Παναγιωτοπούλου Μαρία και στελέχη του ΦΔΟΡ.

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δρ. Αλιβιζάτο και την κα Παναγιωτοπούλου Μαρία για την πολύτιμη συμβολή τους στη μελέτη της ορνιθοπανίδας και των ειδών νυχτερίδων του ΕΠΟΡ.
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال