Οι στρατιωτικοί γιατροί σε Σταυρούπολη και Εχίνο τον Αύγουστο

Οι στρατιωτικοί γιατροί σε Σταυρούπολη και Εχίνο τον Αύγουστο


Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς του Δ΄ Σ. Στρατού, πραγματοποιήθηκαν
δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις κατοίκων και μαθητών, σε διάφορα ιατρικά κέντρα καισχολεία της ΠΕ του Σ. Στρατού, κατά τον μήνα Ιούλιο. Συνεχίζονται οι δωρεάν υγειονομικές εξετά σεις και για τον μήνα Αύγουστο, όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
30 Αυγ 18 ΚΥ Σταυρούπολης
Παθολογική ομάδα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
23 Αυγ 18 ΚΥ Εχίνου
Παθολογική ομάδα


Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال