Νέο σκάνδαλο - Πλαστές συνταγογραφήσεις από γιατρούς στην Ξάνθη

Νέο σκάνδαλο - Πλαστές συνταγογραφήσεις από γιατρούς στην Ξάνθη


Πλαστές συνταγογραφήσεις ιατρικών υλικών από γιατρούς σε ασθενείς, διαπιστώθηκαν στην Ξάνθη, μετά από ελέγχους του ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, 13 γιατροί της Ξάνθη συνταγογραφούσαν επιθέματα κατακλίσεων, χρησιμοποιώντας την ίδια φωτογραφία ενώ δηλώθηκε αναληθώς στη γνωμάτευση, η συνύπαρξη νόσου Σακχαρώδους διαβήτη σε πολλούς ασφαλισμένους.

Οι γιατροί φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν την ίδια φωτογραφία από την περιοχή του σώματος του κάθε ασθενούς, ο οποίος χρειάζεται επίθεμα, καθώς από το 2015 ισχύει η έκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων με την χρήση φωτογραφιών.


Με την βοήθεια της τεχνολογίας, ο ΕΟΠΥΥ συνέκρινε τις φωτογραφίες και διαπίστωσε πως πάνω από 1.000 γιατροί από διάφορα μέρη της Ελλάδας, συνταγογράφησαν σε διαφορετικούς ασθενείς, επιθέματα, προσκομίζοντας την ίδια φωτογραφία.

Στο πόρισμα των ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται:
Διερευνήθηκε υπόθεση, με βάση στοιχεία της Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, όπου διαπιστώθηκε ότι πλέον των 1000 ιατρών παραβαίνουν την οδηγία του ΕΟΠΥΥ περί έκδοσης ηλεκτρονικής γνωμάτευσης για χορήγηση επιθεμάτων κατακλίσεων με χρήση και της εικόνας του έλκους.

Χρησιμοποιείται δηλαδή η ίδια φωτογραφία βλάβης, από διαφορετικούς ιατρούς ή τον ίδιο γιατρό, για διαφορετικούς ασφαλισμένους, με χρήση αναληθών στοιχείων (ανεύρεση φωτογραφιών βλάβης δέρματος που επισυνάφθηκαν σε περισσότερες της μίας γνωμάτευσης).

Οι φωτογραφίες έλκους ταυτοποιήθηκαν μεταξύ τους με τη μέθοδο της ψηφιακής ανάλυσης, από τη Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις δηλώθηκε αναληθώς στη γνωμάτευση και η συνύπαρξη νόσου Σακχαρώδους διαβήτη σε ασφαλισμένους στους οποίους χορηγήθηκαν επιθέματα.

Αναλυτικά οι περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν οι γιατροί κάνουν τη συγκεκριμένη συνταγογράφηση:Ο πίνακας με τις περιοχές ανά την Ελλάδα όπου εντοπίστηκαν οι γιατροί να κάνουν τη συγκεκριμένη συνταγογράφηση 

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال