Αύξηση μισθού 2020: Οι δικαιούχοι - Παραδείγματα

afxisis-misthoy-2020

Αύξηση μισθού 2020: Σε 1,5 εκατ. μισθωτοί υπολογίζονται οι δικαιούχοι - Αναλυτικά παραδείγματα με τον κατώτατο μισθό 


Αύξηση μισθού 2020: Η αύξηση είναι τριπλή και θα προέλθει από τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών κρατήσεων, αλλά και από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που αναμένεται περί τα τέλη Ιουνίου.

Αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους θα δουν πάνω από 1,5 εκατ. μισθωτοί που εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Αύξηση μισθού 2020: Οι δικαιούχοι 


Αύξηση μισθού 2020: Η αύξηση είναι τριπλή και θα προέλθει από τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών κρατήσεων, αλλά και από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που αναμένεται περί τα τέλη Ιουνίου.

Ήδη με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου φάνηκε μια πρώτη αύξηση μισθών, που οφείλεται στην εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, αλλά και των αυξημένων εκπτώσεων φόρου για όσους έχουν παιδιά.

Παραδείγματα 


Αύξηση μισθού 2020: Για παράδειγμα, μισθωτός χωρίς παιδιά είχε από τον Ιανουάριο του 2020 αύξηση στις καθαρές αποδοχές του που κυμάνθηκε από 1,21 έως και 28,57 ευρώ (ανάλογα με το ύψος του μισθού). Η αντίστοιχη αύξηση για μισθωτό με 2 παιδιά ξεπέρασε το 2% του μισθού του.

Από 1η Ιουνίου 2020 έρχεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες. Η αφαίρεση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων από τον όγκο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου που σήμερα φτάνουν αθροιστικά στο 40,56%  (15,75% για  τον εργαζόμενο και 24,81% για τον εργοδότη), «μεταφράζεται» σε ελάφρυνση 2,21% του κόστους που αφορά στην ασφάλιση.

Η μείωση θα επιμεριστεί κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες και 0,42 για τους εργαζόμενους, κάτι που σημαίνει αυξήσεις καθαρών αποδοχών που ξεκινούν από 2,73 ευρώ για όσους πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό και φτάνουν έως και τα 27,3 ευρώ τον μήνα για τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές των 6.500 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, η ελάφρυνση για τους εργοδότες ξεκινά από τα 3,12 ευρώ για τον κατώτατο μισθό και κλιμακώνεται έως και τα 31,2 ευρώ για τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές των 6.500 ευρώ το μήνα.

Συνεπώς, μισθωτός με απολαβές 1.000 ευρώ, κερδίζει 4,2 ευρώ το μήνα από την μείωση των ασφαλιστικών του κρατήσεων, ενώ ο εργοδότη του γλυτώνει 4,8 ευρώ.

Αυξήσεις: Νέος κατώτατος μισθός


Αύξηση μισθού 2020: Από τον φετινό Ιούνιο θα αυξηθεί και ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, που σήμερα είναι στα 650 ευρώ μεικτά.

Η διαπραγμάτευση για τον νέο κατώτατο μισθό θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2020, όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ξεκινήσουν τη διαβούλευση και την σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγηση του ισχύοντος κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την αναπροσαρμογή τους (έως την 31η Μαρτίου).

Στα μέσα Απριλίου θα πρέπει να ξεκινήσει η προφορική διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων επί των υπομνημάτων, ενώ στα τέλη Απριλίου διαβιβάζονται όλα τα υπομνήματα στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Το ΚΕΠΕ συντάσσει το Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Μαΐου.

Εντός του τελευταίου 15ημέρου του Ιουνίου ο υπουργός Εργασίας θα πρέπει να εισηγηθεί στο υπουργικό Συμβούλιο, το νέο κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό για την εισήγησή του.
insider.gr
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال