Διαγωνισμός για τον «Αγρότη της χρονιάς 2020»


Διαγωνισμό για την ανάδειξη του «Αγρότη της Χρονιάς 2020» προκηρύσσει η Ένωση Νέων Αγροτών σε μια προσπάθεια να εμψυχώσει και να στηρίξει τους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την παραγωγή και παράλληλα έχουν να παρουσιάσουν καινούργιες ιδέες και εφαρμογές.

Ο Έλληνας καλύτερος νέος Αγρότης του 2020 θα συμμετάσχει στον αντίστοιχο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να υπάρχει και ανάλογη προβολή στο εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 35 ετών, να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε δύο διαφορετικές ενότητες καινοτομίας ή αειφορίας.

Όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στον διαγωνισμό πρέπει να έχουν να παρουσιάσουν κάτι ενδιαφέρον και διαφορετικό σε κάποια από τις δύο ενότητες. Καινοτόμο θεωρείται να χρησιμοποιούν στη δουλειά τους νέες μεθόδους και για την καλλιέργεια και την παραγωγή του προϊόντος αλλά και στις μεθόδους μεταποίησης, είτε να έχουν επιλέξει την κοινωνική επιχειρηματικότητα ή τη συνεργασία με άλλους φορείς.

Η αειφορία από την άλλη ως χαρακτηριστικό μιας εκμετάλλευσης δεν κατοχυρώνεται μόνο με τον σεβασμό στο περιβάλλον και στην υγεία των ζώων αλλά και με την αλλαγή των γενεών που θα πρέπει να γίνεται ή και με τη βελτίωση της γνώσης των αγροτών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον διαγωνισμό.

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων που μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2020, ενώ η ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης AGROTICA στη Θεσσαλονίκη.

Ο νικητής του ελληνικού διαγωνισμού, μαζί με αντιπροσωπεία νέων αγροτών, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για την παρουσίαση της συμμετοχής με έξοδα της διοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν email στο greek.young.farmers@gmail.com που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τους καθώς και:
• Σύντομη περιγραφή της εκμετάλλευσης και κίνητρο για την ενασχόληση με τη γεωργία.

• Παρουσίαση του έργου και των επιτευγμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια του διαγωνισμού.

• Περίληψη του έργου (2 σελίδες).

Τα βραβεία του ευρωπαϊκού διαγωνισμού στη συνέχεια θα απονεμηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• «Ψηφιακός πρωταθλητής στη γεωργία: υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών».

• «Πρωταθλητής στην αειφορική παραγωγή»: υιοθέτηση και εφαρμογή περιβαλλοντικών και κλιματικών πρακτικών στο αγρόκτημα.

• «Πρωταθλητής τροφίμων» για την προσφορά προϊόντων διατροφής στην αγορά ή / και την εφαρμογή επιχειρηματικών ιδεών.

Πηγή: Καθημερινή
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال