Από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου η κολυμβητική περίοδος


Τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου από την 1η Ιουνίου έως το τέλος Οκτωβρίου προσδιόρισε με απόφασή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.

Με την απόφαση αυτή και σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενεργοποίησε το εκτεταμένο πρόγραμμα εργαστηριακών ελέγχων της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, για την εξασφάλιση της υγείας των πολιτών και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Ακτών Κολύμβησης των περιφερειών της χώρας, διενεργούνται εκτεταμένες δειγματοληψίες σε 1.634 ακτές.

Οι λεπτομερείς πιστοποιημένες μετρήσεις και τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών αναρτώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι συνθήκες των δειγματοληψιών, οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα του Προγράμματος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή πολίτη και χρησιμεύουν στην εφαρμογή του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», που αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης FΕΕ (FoundationforEnvironmentalEducation). Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το εν λόγω δίκτυο πιστοποιημένων, συνεργαζόμενων με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εργαστηρίων είναι το μόνο αξιόπιστο δίκτυο ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στη χώρα και το μόνο αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال