Πέντε Γαλάζιες Σημαίες για τις παραλίες της Ξάνθης

Τις Γαλάζιες Σημαίες που είχαν λάβει και πέρσι διατήρησαν και για το 2020 πέντε παραλίες στην Ξάνθη.

Πρόκειται για το Εράσμιο και τα Μάγγανα από τον δήμο Τοπείρου καθώς και τα Άβδηρα/Πόρτο Μόλο, Μυρωδάτο και Μάνδρα από τον δήμο Αβδήρων.

Οι εν λόγω παραλίες της Ξάνθης διατηρούν το πιστοποιητικό καταλληλότητας τους τα τελευταία χρόνια και δέχονται τις Γαλάζιες Σημαίες τη στιγμή που γειτονικές περιοχές, όπως η Καβάλα, βλέπουν τις παραλίες τους να χάνουν Γαλάζιες Σημαίες.

Τι σημαίνει η «Γαλάζια Σημαία» και πώς απονέμεται


Η «Γαλάζια Σημαία» απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες που πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις. Για την βράβευση- που έχει διάρκεια ενός έτους - απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κριθεί «εξαιρετική» η ποιότητα των υδάτων.

Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές (38 για τις μαρίνες και 51 για τα σκάφη).

Σε αυτά περιλαμβάνονται – μεταξύ άλλων - η καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Σημειώνεται πως από το 2017 έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος για τα τουριστικά σκάφη στην Ελλάδα. Αυτό αφορά εταιρείες που διαχειρίζονται τουριστικά σκάφη και βραβεύονται για την αειφόρο διαχείριση τους, όταν συμμορφώνονται με 51 κριτήρια σε γενικές κατηγορίες, αλλά και με επιπλέον κριτήρια σε ειδικές κατηγορίες, όπως τα καταδυτικά σκάφη.
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال