Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εισαγωγής στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης

Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης για το σχολικό έτος 2020-2021 οι γονείς – κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00  ηλεκτρονικά στο E-mail gymmousx@sch.gr ή με fax στο 2541092256.

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχολείο μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: http://gym-mous-xanthis.xan.sch.gr και στο τηλέφωνο 2541092212.
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال