Δήμος Αβδήρων: Οικονομική ανάσα σε επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν από τον κορονοϊό

Δήμος Αβδήρων: Οικονομική ανάσα σε επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν από τον κορονοϊό

Με το έγγραφο το οποίο αποστείλαμε στις 10/03/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.971/723 προς το Δήμαρχο Αβδήρων κ. Γιώργο Τσιτιρίδη, τον Πρόεδρο και τους Αρχηγούς Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων ζητούσαμε, μεταξύ άλλων, απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών μέχρι τέλους του εξαμήνου κι ανάλογα με τη περίπτωση συνέχισης της κρίσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων με την υπ. αριθμ. 117/2020 ομόφωνη απόφασή του, αποφάσισε την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για διάστημα τριών (3) μηνών, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.

Επειδή δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη μας κάποια δημοσίευση – ενημέρωση από το Δήμο Αβδήρων, ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις – μέλη μας ότι βάση της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων, προκειμένου να επωφεληθούν την απαλλαγή των συγκεκριμένων τελών θα πρέπει να υποβάλλουν:

    • Αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων,
    • Πρόσφατο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
    • Σχετικό επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των προς απαλλαγή επιχειρήσεων συγκαταλέγονται σε αυτούς των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και για τις οποίες ίσχυε διακοπή ή περιορισμός της λειτουργίας τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال