Ύφεση – ρεκόρ όλων των εποχών ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Ύφεση – ρεκόρ όλων των εποχών ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Δυστυχώς η ύφεση για το δεύτερο τρίμηνο στην ελληνική οικονομία κινήθηκε κοντά στις εκτιμήσεις που έλεγαν ότι θα είναι 16%.

Αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών για την ύφεση που καταγράφηκε στην ελληνική οικονομία το 2ο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η μείωση του ΑΕΠ έφτασε το 15,2% σε σχέση με το αντίστοιχο 2ο τρίμηνο του 2019, ενώ η μείωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν 14%.

Να σημειωθεί ότι η ύφεση ήταν ελαφρά χαμηλότερη των προβλέψεων, ενώ άξια λόγου ήταν και η προς το καλύτερο αναθεώρηση της ύφεσης το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αυτή με βάση τα νέα στοιχεία διαμορφώθηκε στο 0,5% από 0,9% που ήταν η αρχική εκτίμηση.

Κατά συνέπεια με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το πρώτο 6μηνο του 2020 η ύφεση τρέχει με ρυθμό 7,9%, όσο δηλαδή και η εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών για το σύνολο του έτους.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 14%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2020, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 15,2%.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:


Τριμηνιαίες μεταβολές:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 9,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2020. 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 2,0% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2020.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 32,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2020. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 12,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 48,3%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 16,7% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 14,7%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 24,8%.


Ετήσιες μεταβολές:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 10,1% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2019.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,3% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2019.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال