Τι ισχύει από 1 Νοεμβρίου για τους κοτσαδόρους

Τι ισχύει από 1 Νοεμβρίου για τους κοτσαδόρους

Από την 1η Νοεμβρίου και μετά θα πρέπει όσα αυτοκίνητα έχουν κοτσαδόρο, αυτός να είναι αναδιπλούμενος ή αποσπώμενος. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή είναι σταθερός και προεξέχει του αυτοκινήτου, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Φυσικά το σημείωμα ρυμούλκησης από την υπηρεσία Μεταφορών για οχήματα με κοτσαδόρο είναι απαραίτητο.

Ωστόσο, για αυτοκίνητα της κατηγορίας Μ1 και Ν1, των ελαφρών επαγγελματικών, επιβατικών μέχρι 8+1 θέσεων και φορτηγών μέχρι 3,5 τόνων που θα περάσουν μέχρι την 1η Νοεμβρίου ΚΤΕΟ, επιτρέπεται να έχουν κοτσαδόρο που δεν είναι αναδιπλούμενος, χωρίς να σημειώνεται έλλειψη.

Διαβάστε τί αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου

1) Στην παρ. 4 του άρθρου 9 της (α) σχετικής απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτή αναριθμήθηκε σε παρ. 3 με τη (β) σχετική, προβλέπεται ότι «Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης των οχημάτων αυτών οφείλει να την αντικαταστήσει με αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας.

Στην περίπτωση μη χρήσης της διάταξης σύνδεσης, αυτή θα πρέπει να αποσπάται ή αναδιπλώνεται. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για οχήματα που φέρουν διάταξη σύνδεσης εκ κατασκευής». Περαιτέρω, στο άρθρο 11 της αναφερόμενης απόφασης (α’ σχετ.) καθορίζεται ότι η ισχύς της αρχίζει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν συνεχεία, με τη (γ) σχετική απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών τροποποιήθηκε το άρθρο 11 «Έναρξη ισχύος» της (α) σχετικής καθορίζοντας ως ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Νοεμβρίου 2020.

2) Δεδομένου ότι ήδη στην αρχική απόφαση (α’ σχετ.) η ημερομηνία εφαρμογής της επίμαχης παρ. 3, όπως αναριθμήθηκε η πρώην παρ. 4 με τη (β) σχετική, του άρθρου 9 τοποθετείται τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, η συγκεκριμένη διάταξη (παρ. 3 του άρθρου 9) δε νοείται εφαρμοστέα νωρίτερα από την ημερομηνία καθολικής εφαρμογής της απόφασης, ήτοι την 1 η Νοεμβρίου 2020.

Συνεπώς, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τη (γ) σχετική, κατά τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, δεν θα σημειώνεται έλλειψη. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1003), τα υπόψη οχήματα απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης.

Πηγή: gonews.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال