Προς το παρόν δεν “προβλέπεται” πυροσβεστικό κλιμάκιο στη Μύκη

Προς το παρόν δεν “προβλέπεται”  πυροσβεστικό κλιμάκιο στη Μύκη

Σε απάντηση της από  υπ’ αριθ. 3684/29-01-2021 Ερώτησης μου σχετικά με ίδρυση κλιμακίου πυροσβεστικής στο Δήμο Μύκης το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απάντησε τα εξής: "μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Έκθεση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας, μπορεί να συνιστώνται νέες υπηρεσίες και κλιμάκια, να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να υποβιβάζονται, να προάγονται και να καταργούνται υφιστάμενες υπηρεσίες και κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Την παρούσα χρονική περίοδο δεν εξετάζεται αυτοτελώς η σύσταση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στον Δήμο Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Σε μελλοντική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Π.Σ. θα τεθεί το ως άνω ζήτημα, υπό το πρίσμα των επιχειρησιακών αναγκών και των ισχυουσών διατάξεων λαμβάνοντας υπόψη και την ευρύτερη δημοσιονομική κατάσταση."

Αναμένουμε η πολιτεία την ώρα της αναδιάρθρωσης να επιδείξει τη δέουσα προσοχή και να συνυπολογίσει τα επανειλημμένα δυσάρεστα περιστατικά  που έχουν καταγραφεί, λόγω της έλλειψης κλιμακίου στην περιοχή.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال