Άνοια και νόσος Alzheimer: Ποιες είναι οι διαφορές;

Άνοια και νόσος Alzheimer: Ποιες είναι οι διαφορές;

Άνοια και νόσος Alzheimer: Ποιες είναι οι διαφορές;

Η άνοια είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει συμπτώματα που επηρεάζουν τη μνήμη, την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων και τις ικανότητες επικοινωνίας. Η νόσος του Alzheimer είναι ο πιο κοινός τύπος άνοιας. Η νόσος του Alzheimer επιδεινώνεται με το χρόνο και επηρεάζει τη μνήμη, τη γλώσσα και τη σκέψη.

Ο κίνδυνος εμφάνισης αυξάνεται με την ηλικία. Ωστόσο, καμία από τις δύο παθήσεις δεν θεωρείται φυσιολογικό μέρος της γήρανσης. Αν και τα συμπτώματα των δύο καταστάσεων μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται, η διάκρισή τους είναι σημαντική για τη διαχείριση και τη θεραπεία.


Άνοια


Η άνοια είναι ένα σύνδρομο, όχι μια ασθένεια. Ένα σύνδρομο είναι μια ομάδα συμπτωμάτων που οφείλεται σε διαφορετικές διαγνώσεις. Η άνοια είναι μια ομάδα συμπτωμάτων που επηρεάζει νοητικές λειτουργίες όπως η μνήμη και η σκέψη. Η άνοια μπορεί να συμβεί λόγω μιας ποικιλίας καταστάσεων η πιο συνηθισμένη εκ των οποίων είναι η νόσος του Alzheimer. Καθώς η άνοια εξελίσσεται, μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί ανεξάρτητα. Είναι μια σημαντική αιτία αναπηρίας για τους ηλικιωμένους ενήλικες και επιβαρύνει συναισθηματικά και οικονομικά τις οικογένειες και τους φροντιστές.

Σύμφωνα με τον  Παγκόσμιο Οργανισμό  Υγείας  47,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με άνοια.


Η νόσος Alzheimer


Η νόσος Alzheimer είναι μια προοδευτική ασθένεια του εγκεφάλου που προκαλεί αργά εξασθένιση στη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία και οδηγεί σε άνοια. Η ακριβής αιτία είναι άγνωστη και δεν υπάρχει θεραπεία. Τα συμπτώματα αρχίζουν γενικά μετά την ηλικία των 65 ετών. Ο χρόνος από τη διάγνωση έως το θάνατο μπορεί να είναι μόλις τρία χρόνια σε άτομα άνω των 80 ετών. Ωστόσο, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος για τους νεότερους, κατά μέσο όρο 10 με 12 χρόνια.


Οι επιδράσεις του Alzheimer στον εγκέφαλο


Η βλάβη στον εγκέφαλο ξεκινά χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Οι μη φυσιολογικές εναποθέσεις πρωτεΐνης σχηματίζουν τοξικές πλάκες στον εγκέφαλο κάποιου ατόμου με νόσο του Alzheimer.  Οι συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων χάνονται και αρχίζουν να πεθαίνουν. Σε προχωρημένες περιπτώσεις, ο εγκέφαλος παρουσιάζει σημαντική συρρίκνωση. Οι Νευρολόγοι είναι αδύνατο να διαγνώσουν τη νόσος Alzheimer με απόλυτη ακρίβεια ενώ ένα άτομο είναι ζωντανό. Η διάγνωση μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο όταν ο εγκέφαλος εξεταστεί με μικροσκόπιο κατά τη διάρκεια μιας αυτοψίας μετά θάνατο. Ωστόσο, οι ειδικοί είναι σε θέση να κάνουν τη σωστή διάγνωση με ακρίβεια έως και 90 τοις εκατό στους πάσχοντες εν ζωή.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال