Μαθητές ΕΠΑΣ Ξάνθης: Όχι στην υποβάθμιση των πτυχίων μας

Μαθητές ΕΠΑΣ Ξάνθης: Όχι στην υποβάθμιση των πτυχίων μας

ΕΠΑΣ Ξάνθης ΟΑΕΔ:
Να ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους βάσει του καθεστώτος με το οποίο έχουν εισαχθεί ζητούν μαθητές του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ξάνθης, αντιδρώντας στην υποβάθμιση των πτυχίων τους.

Σε ανοιχτή προς το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων μαθητές από διάφορα ΕΠΑΣ της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και αυτό της Ξάνθης, εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την υποβάθμιση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ και ζητούν να ισχύσουν μεταβατικές ρυθμίσεις για όσους σπουδάζουν ήδη.

Όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «όλη αυτή η αναταραχή στον προγραμματισμό της ζωής μας ενόψει του νόμου 4763/2020, δεν είναι απλώς ανέντιμη προς νέους ανθρώπους, αλλά και ευθέως παράνομη, ως αντίθετη με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας», τονίζοντας ότι «επιβάλλει σε περιπτώσεις τόσο μεγάλης αλλαγής νομοθετικών καθεστώτων, και ιδίως συστημάτων εκπαίδευσης, την πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων και ρυθμίσεων για την προστασία των εντωμεταξύ γεννηθέντων δικαιολογημένων συμφερόντων και κεκτημένων δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως, μάλιστα, των νέων».

«Ανατρέπεται», υπογραμμίζουν, «όλο το πλαίσιο σπουδών που γνωρίζαμε και συνειδητά επιλέξαμε».


ΕΠΑΣ Ξάνθης ΟΑΕΔ: Αναλυτικά η επιστολή τους


Το περιεχόμενο αυτής της επιστολής αφορά σε διαμαρτυρία σχετικά με την κατάφωρη αδικία της μη πρόβλεψης μεταβατικής ρύθμισης στο ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α' 254/21.12.2020) σχετικά με την εξαίρεση ημών, ως ήδη εισαχθέντων και φοιτούντων κατά το χρόνο ψήφισης του ως άνω νόμου σε ΕΠ.ΑΣ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, από το νεοπαγές νομοθετικό πλαίσιο που υποβαθμίζει τις Σχολές μας σε μεταγυμνασιακή κατάρτιση ΣΕΚ/ΕΣΚ και στο επίπεδο 3 κατόπιν, μάλιστα, πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ!

Μέχρι σήμερα, με τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13.7.2006), οι απόφοιτοι της «τάξης μαθητείας» αποκτούσαν πτυχίο επιπέδου EQF5 και των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ πτυχίο ειδικότητας, επιπέδου EQF4, επαγγελματική εμπειρία καθώς και συντάξιμα ένσημα με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όσο διάστημα πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση. Με το ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α' 254/21.12.2020) το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε υποβάθμιση των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε μεταγυμνασιακή κατάρτιση ΣΕΚ ή ΕΣΚ και στο επίπεδο 3 κατόπιν, μάλιστα, πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Στο νόμο, όμως, 4763/2020 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ σε σχέση με όσους από εμάς, κατά το χρόνο ψήφισης του ανωτέρω νόμου (ΦΕΚ Α' 254/21.12.2020), είχαμε ήδη εισαχθεί και φοιτούσαμε στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ βάσει του προηγούμενου νομικού καθεστώτος. Έτσι, όμως, παραβιάζονται κατάφορα σε βάρος μας οι συνταγματικά προστατευόμενες αρχές της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής μας ανατρέπεται όλο το πλαίσιο σπουδών που γνωρίζαμε και συνειδητά επιλέξαμε. Έτσι, επιλέξαμε να φοιτήσουμε σε ΕΠ.ΑΣ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ επειδή γνωρίζαμε ότι θα αποκτήσουμε Πτυχίο επιπέδου 4 με Επαγγελματικά Δικαιώματα μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων. Αντιθέτως, αν γνωρίζαμε τα νέα αυτά δεδομένα, ήτοι ότι θα αποκτήσουμε αρχικά μια απλή βεβαίωση περάτωσης και, εν συνεχεία, πτυχίο επιπέδου τρία μόνο μετά από πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ δεν θα επιλέγαμε να φοιτήσουμε σε ΕΠ.ΑΣ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Διότι το Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου που διαθέταμε είναι ήδη επιπέδου 4 και, συνεπώς, θα επιλέγαμε να φοιτήσουμε τουλάχιστον σε κάποιο Ι.Ε.Κ. που θα μας εξασφάλιζε μεγαλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης, ήτοι Πτυχίο Επιπέδου 5 με επαγγελματικά δικαιώματα. Πολλοί, μάλιστα, από εμάς είχαμε γίνει, ήδη σε 1 εκείνο τον χρόνο, δεκτοί σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. και σκοπίμως επιλέξαμε τις ΕΠ.ΑΣ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ διότι εξασφάλιζαν το ίδιο επίπεδο Πτυχίου με ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και, παράλληλα, ως θετικό για εμάς στοιχείο, και επαγγελματική εκπαίδευση.

Όλη αυτή η αναταραχή στον προγραμματισμό της ζωής μας ενόψει του νόμου 4763/2020, δεν είναι απλώς ανέντιμη προς νέους ανθρώπους, αλλά και ευθέως παράνομη, ως αντίθετη με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επιβάλλει σε περιπτώσεις τόσο μεγάλης αλλαγής νομοθετικών καθεστώτων, και ιδίως συστημάτων εκπαίδευσης, την πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων και ρυθμίσεων για την προστασία των εντωμεταξύ γεννηθέντων δικαιολογημένων συμφερόντων και κεκτημένων δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως, μάλιστα, των νέων. Με την παρούσα επιστολή ζητούμε να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στην Εθνική Αντιπροσωπεία τροπολογία στο ν. 4763/2020 σύμφωνα με την οποία: «…Οι μαθητές που φοιτούν κατά την ψήφισή του παρόντος στις Α΄ και Β΄ τάξεις των ΕΠ.Α.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ολοκληρώνουν τη φοίτηση τους βάσει του καθεστώτος με το οποίο έχουν εισαχθεί…».

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال