Ανοιχτές θέσεις εργασίας στα Πλαστικά Θράκης στην Ξάνθη

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στα Πλαστικά Θράκης στην Ξάνθη

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου, διαθέτοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 6 χώρες (Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιρλανδία και ΗΠΑ), εταιρείες διανομής και εμπορίας σε 5 χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Σερβία, Αυστραλία, Κίνα) και δίκτυο πωλήσεων που εκτείνεται σε περισσότερες από 80 χώρες.

Η εταιρεία Thrace Plastics Pack μέλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, αναζητά να προσλάβει ένα άτομο για την κάλυψη της θέσης:

Ηλεκτρολόγος Βάρδιας,  με έδρα την Ξάνθη

Η Θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Συντήρησης Ηλεκτρολογικού  Εξοπλισμού, και ενδεικτικά περιλαμβάνει τα καθήκοντα:

 • άμεση αντιμετώπιση ηλεκτρολογικών προβλημάτων στην παραγωγή
 • ηλεκτρολογική συντήρηση εργοστασίου
 • άμεση συνεργασία με τους εργοδηγούς βάρδιας για την εξασφάλιση της ομαλής και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία της παραγωγής
 • συνεχείς βελτιώσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμό
 • εγκαταστάσεις νέου εξοπλισμού

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολογίας ή Τεχνικής σχολής σχετικής με το αντικείμενο
 • εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη
 • γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • εμπειρία σε εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών μονάδων
 • γνώσεις βιομηχανικού αυτοματισμού, PLC, Inverter
 • δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
 • χειρισμός Η/Υ
 • γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά άνδρες υποψηφίους)

Ο Όμιλος προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον.

Κάντε αίτηση για τη θέση ΕΔΩ

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου, διαθέτοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 6 χώρες (Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιρλανδία και ΗΠΑ), εταιρείες διανομής και εμπορίας σε 5 χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Σερβία, Αυστραλία, Κίνα) και δίκτυο πωλήσεων που εκτείνεται σε περισσότερες από 80 χώρες.

Η εταιρεία Thrace Nonwovens & Geosynthetics (Thrace NG), μέλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, αναζητά να προσλάβει ένα άτομο για την κάλυψη της θέσης:

Μηχανικός Συντηρητής  Βάρδιας,  με έδρα την Ξάνθη

Η Θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Συντήρησης Ηλεκτρολογικού  Εξοπλισμού, και ενδεικτικά περιλαμβάνει τα καθήκοντα:
 • αποκατάσταση δυσλειτουργιών-βλαβών
 • διενέργεια προληπτικών συντηρήσεων-βελτιώσεων
 • άμεση συνεργασία με τους εργοδηγούς βάρδιας για την εξασφάλιση της ομαλής και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία της παραγωγής
 • συνεχείς βελτιώσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμό

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας ή πτυχίο Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Εργαλειομηχανών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών Εργαλειοσυστημάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης και πτυχίο των Ναυτικών Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών ή κάτοχος αδείας πρακτικού μηχανικού.
 • προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 2 έτη
 • εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • εμπειρία στη συντήρηση και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
 • χειρισμός Η/Υ
 • γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά άνδρες υποψηφίους)

Ο Όμιλος προσφέρει:
 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον.

Κάντε αίτηση ΕΔΩ

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου, διαθέτοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 6 χώρες (Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιρλανδία και ΗΠΑ), εταιρείες διανομής και εμπορίας σε 5 χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Σερβία, Αυστραλία, Κίνα) και δίκτυο πωλήσεων που εκτείνεται σε περισσότερες από 80 χώρες.

Η εταιρεία Thrace Nonwovens & Geosynthetics (Thrace NG), μέλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, αναζητά να προσλάβει ένα άτομο για την κάλυψη της θέσης:

Ηλεκτρολόγος Βάρδιας,  με έδρα την Ξάνθη

Η Θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Συντήρησης Ηλεκτρολογικού  Εξοπλισμού, και ενδεικτικά περιλαμβάνει τα καθήκοντα:

 • άμεση αντιμετώπιση ηλεκτρολογικών προβλημάτων στην παραγωγή
 • ηλεκτρολογική συντήρηση εργοστασίου
 • άμεση συνεργασία με τους εργοδηγούς βάρδιας για την εξασφάλιση της ομαλής και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία της παραγωγής
 • συνεχείς βελτιώσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμό
 • εγκαταστάσεις νέου εξοπλισμού

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολογίας ή Τεχνικής σχολής σχετικής με το αντικείμενο ή κάτοχος αδείας ηλεκτρολόγου
 • εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη
 • γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • εμπειρία σε εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών μονάδων
 • γνώσεις βιομηχανικού αυτοματισμού
 • δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
 • χειρισμός Η/Υ
 • γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά άνδρες υποψηφίους)

Ο Όμιλος προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον.

Κάντε αίτηση ΕΔΩ
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال