Προσλήψεις: 15 άτομα στον Δήμο Ξάνθης

Προσλήψεις: 15 άτομα στον Δήμο Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

α) ενός (1) υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και 

β) δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

2. Να έχουν τη φυσική υγεία και τη καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δημαρχείο Ξάνθης - Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ 67132, για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κ. Ταταρίδου Ελένης και κ. Ιορδανίδου Παρθένας» (τηλ. επικοινωνίας : 2541028398), έως και την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021. Στην περίπτωση της αποστολής της αίτησης ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για να δείτε όλα τα δικαιολογιτικά πατήστε εδώ: Προκήρυξη Δήμος Ξάνθης

Ακολουθήστε το XanthiNea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα της Ξάνθης και όλες τις ειδήσεις.   

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال