Οι 5 λόγοι για τα 5 χρόνια επιτυχίας μας!!

Οι 5 λόγοι για τα 5 χρόνια επιτυχίας μας!!

Υπεύθυνοι σπουδών:
Μάμα Ουρανία (Φιλόλογος), 

                                    Μάμας Δημήτρης (Φυσικός)

Το Φροντιστήριό μας γιορτάζει τα πέντε χρόνια λειτουργίας του προσφέροντας προνομιακά δίδακτρα σε όλους!

Πέντε χρόνια επιτυχίας!

Το μυστικό της δικής μας επιτυχίας είναι:

• Τα αυστηρά ολιγομελή τμήματά μας. Στο φροντιστήριο λειτουργούν τμήματα 2 – 3 ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και δουλεύουμε πάνω στις ανάγκες του κάθε μαθητή χωριστά και εστιάζουμε στις ελλείψεις του. 

• Συμβουλευτική εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών μας στην επιλογή της κατεύθυνσής τους, στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους και γενικά σε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν είμαστε πάντα μαζί τους, οποιαδήποτε στιγμή, να το συζητήσουμε και να τους καθοδηγήσουμε. 

• Συμβουλευτική υποστήριξη και τακτική ενημέρωση των γονέων. Η συνεργασία και η τακτική επικοινωνία μας με τους γονείς είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

• Η εξειδίκευση και η εμπειρία όλων των καθηγητών μας. Μπορεί το φροντιστήριο να λειτουργεί 5 χρόνια, αλλά όλοι μας βρισκόμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης τουλάχιστον 10 χρόνια.  

• Η χρήση σύγχρονων μεθόδων και νέων τεχνολογιών. Στο φροντιστήριο υπάρχει διαδραστικός πίνακας για την πιο εύκολη και αποτελεσματική παρακολούθηση των μαθημάτων.

Οι 5 λόγοι για τα 5 χρόνια επιτυχίας μας!!

Επιτυχία για εμάς σημαίνει πολλά:

• Επιτυχία είναι οι καλές επιδόσεις των μαθητών μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα πέντε χρόνια λειτουργίας μας μαθητές μας διέπρεψαν και εισήχθησαν σε υψηλόβαθμες σχολές. Ενδεικτικά: Γιάννης Α. (Ιατρική Θεσσαλονίκης), Ιωάννα Π. (Ψυχολογία Ιωαννίνων), Σωτηρία Κ. (Νομική Αθηνών), Παντελής Σ. (Οικονομικό Θεσσαλονίκης) κ.ά. 

• Επιτυχία είναι επίσης και οι καλές επιδόσεις των μαθητών μας στους σχολικούς τους βαθμούς και στις προαγωγικές τους εξετάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να επιτυγχάνεται η άριστη εμπέδωση της σχολικής ύλης, σε όλες τις τάξεις, και φυσικά αυτό να φαίνεται στο αποτέλεσμα.

Οι 5 λόγοι για τα 5 χρόνια επιτυχίας μας!!

Οι 5 λόγοι για τα 5 χρόνια επιτυχίας μας!!

Στο φροντιστήριο δημιουργούνται τμήματα:

• Γυμνασίου

• Γενικού Λυκείου

• ΕΠΑΛ

• Μελέτης Δημοτικού

Κλείστε άμεσα τη θέση σας!

Για πληροφορίες κι εγγραφές: 

Οδός: Ευζώνων 4 (Στο Πάρκο της Μεξικάνας)

Τηλ.: 2541107595 / 6979235630

Οι 5 λόγοι για τα 5 χρόνια επιτυχίας μας!!

Οι 5 λόγοι για τα 5 χρόνια επιτυχίας μας!!
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال