Πώς «τίναξαν την μπάνκα» σε μεγέθη και ταμπλό τα Πλαστικά Θράκης


Η μετοχή της ισχυρής και σε εποχές πανδημίας, όπως αποδεικνύεται και από τις οικονομικές επιδόσεις, εγχώριας βιομηχανίας των Πλαστικών Θράκης μάλλον δεν περίμενε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 6μήνου (χτες το πρωί) για να αναρριχηθεί σε νέα υψηλά και στα επίπεδα άνω των 8,6 ευρώ.

Το είχε ήδη πράξει από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν και «χτυπούσε» νέο ρεκόρ προσεγγίζοντας τα 8,7 ευρώ, εν αναμονή της ανακοίνωσης του 6μήνου, αλλά και σε συνέχειας μιας ιδιαίτερα εντυπωσιακής και… προσοδοφόρας κίνησης, για όσους επενδυτές εμπιστεύτηκαν μετοχές και εισηγμένη και «έμειναν» σε αυτή. Γιατί η μετοχή, όπως είχε αναδείξει από τις αρχές του χρόνου το insider, πέρυσι τον Σεπτέμβριο βρίσκονταν κάπου στα 2 ευρώ, «δίπλωσε» προς τα 4 ευρώ τον Φεβρουάριο, αλλά επί της ουσίας δεν σταμάτησε την πορεία της καθώς «κοίταξε» προς τα επίπεδα των 9 ευρώ.

Έχοντας, δηλαδή, «τινάξει την μπάνκα» και «σπάσει τα κοντέρ» των αποδόσεων αν συνυπολογίσουμε και τις διανομές μερίσματος σε αυτό το χρονικό διάστημα. Βέβαια, έχει προηγηθεί μια ισχυρότατη άνοδος ενώ η κεφαλαιοποίηση της Πλαστικά Θράκης έφτασε να προσεγγίζει τα 380 εκατ. ευρώ.

Χτες, ο όμιλος ανακοίνωσε μεγάλη άνοδο 384,1% στα καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο, καθώς τα κέρδη μετά φόρων από τις συνολικές δραστηριότητες του ομίλου εκτινάχθηκαν στα 48,5 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο όμιλος εμφάνισε και άνοδο τζίρου 50,8%, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 234,2 εκατ. ευρώ από 155,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 72,84 εκατ. ευρώ από 26,78 εκατ. πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 171,9%. 

Όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Πλαστικά Θράκης, «ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, δεν υπήρξε οιαδήποτε αρνητική επίδραση λόγω της πανδημικής κρίσης. Αντιθέτως, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο Όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό Καθαρό Δανεισμό ύψους 11,4 εκ. €, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις».

Αναφορικά με το επενδυτικό πλάνο, προχωράει ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου αποφάσισε την υλοποίηση επιπρόσθετου έκτακτου επενδυτικού πλάνου ύψους €25.5 εκ., εκ των οποίων €21,4 εκ. αφορούν στις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη και €4,1 εκ. στις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Σκωτία. Όλες αφορούν στον τομέα των Τεχνικών Υφασμάτων. Η χρηματοδότηση του νέου αυτού επενδυτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κυρίως με ίδια κεφάλαια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο του νέου επενδυτικού πλάνου, αλλά και των υφιστάμενων επενδυτικών ενεργειών είναι πλήρως εναρμονισμένα με την εφαρμογή της πολιτικής βιωσιμότητας του Ομίλου, στα πλαίσια της σταθερής, μακροπρόθεσμης, βιώσιμης ανάπτυξης του.

Οι επιμέρους ενέργειες του νέου επενδυτικού προγράμματος που θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη συνοψίζονται ως ακολούθως:

επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής τεχνικής ίνας, η οποία αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή των μη υφαντών βελονωτών υφασμάτων (Needle Punch). Τα υφάσματα Needle Punch απευθύνονται σε πληθώρα εφαρμογών στους κλάδους υποδομών και κατασκευών, γεωργίας, αυτοκινητοβιομηχανίας κ.λπ.,

επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό ανακύκλωσης, για αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης τελικών προϊόντων ή πλαστικών απορριμμάτων, τόσο από τις εσωτερικές παραγωγικές διαδικασίες, όσο και τρίτων πηγών, ενέργεια η οποία εναρμονίζεται με τις δεσμεύσεις του Ομίλου, αφενός για τη χρήση περισσότερων ανακυκλωμένων πρώτων υλών, αλλά και εστιάζοντας στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τελικών προϊόντων του,

επένδυση σε εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταικών συστημάτων για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών του εργοστασιακού συγκροτήματος του Ομίλου στην περιοχή της Ξάνθης (net metering), ισχύος 1.5 MW, εστιάζοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας και περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,

επένδυση σε υποδομές (γη και κτίρια), η οποία θα δημιουργήσει τις ικανές συνθήκες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, αλλά και θα διαμορφώσει συνθήκες μελλοντικής ανάπτυξης της δραστηριότητας και της κερδοφορίας των εταιρειών του Ομίλου.

Περαιτέρω στο πλαίσιο του έκτακτου επενδυτικού προγράμματος, στις εγκαταστάσεις της Don & Low στο Forfar της Σκωτίας, θα πραγματοποιηθούν:

επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό λαμιναρίσματος για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην περαιτέρω μεταποίηση μη υφαντών υφασμάτων Spunbond, με σκοπό την αύξηση των περιθωρίων κέρδους,

επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό ανακύκλωσης, για αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης τελικών προϊόντων ή πλαστικών απορριμμάτων, τόσο από τις εσωτερικές παραγωγικές διαδικασίες, όσο και τρίτων πηγών,

επένδυση σε υποδομές (γη και κτίριο), η οποία θα δημιουργήσει τις ικανές συνθήκες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, αλλά και θα διαμορφώσει συνθήκες μελλοντικής ανάπτυξης της δραστηριότητας και της κερδοφορίας της εταιρείας.

Ο όμιλος στο 6μηνο 2021 εμφάνισε σύνολο ιδίων κεφαλαίων ύψους 225,1 εκατ. ευρώ (από 176,1 εκατ. στις 31/12/2020), μακροπρόθεσμα δάνεια 31,5 εκατ. ευρώ (από 46,7 εκατ. στο τέλος 2020), βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 20,88 εκατ. ευρώ (από 26,3 εκατ.), αποθέματα ύψους 58 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις από πελάτες 79 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα αυτών 67 εκατ. ευρώ (40,8 εκατ. ευρώ τέλη 2020). Επίσης εμφάνισε ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 67,55 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, ο καθαρός δανεισμός (μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια + μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις + βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια + βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις – ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα αυτών) μειώθηκε σημαντικά, δημιουργώντας αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους € (11.429) συγκριτικά με καθαρό δανεισμό ύψους € 38.210 στις 31.12.2020. Ο δείκτης καθαρός δανεισμός / Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε (0,05) την 30.06.2021 έναντι 0,22 την 31.12.2020. Ο δείκτης Καθαρός δανεισμός / EBITDA διαμορφώθηκε σε (0,10) την 30.06.2021 (το EBITDA αφορά στην περίοδο 01.07.2020 έως 30.06.2021) έναντι 0,55 την 31.12.2020 και 1,30 στις 30.06.2020.

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2021. Η διατήρηση ικανοποιητικής ζήτησης για το μεγαλύτερο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, η σταδιακή αύξηση της ζήτησης σε κλάδους που λόγω πανδημίας παρουσίαζαν υστέρηση (π.χ. εστίαση), η σταδιακή επαναφορά στο παραδοσιακό μίγμα πωλήσεων, η διευρυμένη πελατειακή βάση, η διατήρηση του συναλλακτικού κύκλου και της ενισχυμένης ρευστότητας και η συνέχιση της εφαρμογής αυστηρών μέτρων προστασίας εξακολουθούν να διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών συνεπειών και να ισχυροποιούν περαιτέρω την οικονομική θέση του Ομίλου.

Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι οι τιμές των πρώτων υλών θα παραμείνουν τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα στα τωρινά υψηλά επίπεδα, όπως και τα κόστη μεταφορών, ενώ σημαντικά αυξητικές τάσεις παρατηρούνται ήδη στα κόστη ενέργειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, είναι πλέον εμφανής η μεταστροφή/αύξηση της ζήτησης, σε υψηλά μάλιστα επίπεδα, για προϊόντα του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, σε εφαρμογές ή αγορές που διαχρονικά ο Όμιλος διατηρεί δεσπόζουσα θέση στην αγορά, ενώ παράλληλα εμφανής είναι η μείωση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με τη προσωπική προστασία και υγεία.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει σε προγενέστερο χρόνο πραγματοποιήσει μια σειρά ενεργειών και εξακολουθεί να υλοποιεί ενέργειες για να διασφαλίσει τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας στα προϊόντα του χαρτοφυλακίου της. Με δεδομένο ότι οι τρέχουσες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά διαμορφώνουν συνθήκες αβεβαιότητας, καθιστώντας οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου επισφαλή, εν τούτοις η Διοίκηση του Ομίλου με βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμά ότι ούτε ο Όμιλος ούτε κάποια επί μέρους δραστηριότητα αυτού αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη περίπτωση διακοπής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την πολύ ικανοποιητική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το σύνολο του έτους, αν και διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η εξέλιξη της πανδημίας στις οικονομίες των χωρών το επόμενο διάστημα και για τον τρόπο και την ένταση που αυτές δύναται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του Ομίλου, ειδικότερα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στο α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως παρατηρήθηκε:

Αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας.

Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας, ειδικά από τα κατά τόπους συστήματα υγείας, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν αρχικές ενδείξεις σταδιακής κάμψης της ζήτησης.

Σχετική αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με την εστίαση και τον τουρισμό, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Διατήρηση των αυξημένων τιμών πρώτων υλών, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπλέον αυξήσεις, ανάλογα το είδος της πρώτης ύλης και τη γεωγραφική περιοχή.

Σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους, κυρίως λόγω ελλείψεων σε εμπορευματοκιβώτια.

Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου.

Υπενθυμίζεται ότι, αναφορικά με τη μεταβίβαση αιτία πωλήσεως από την σε ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρείας Thrace Linq Inc., του ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου της, το οποίο βρίσκεται στη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α., κατόπιν της οριστικής παύσης της παραγωγικής λειτουργίας της ως άνω θυγατρικής, η Πλαστικά Θράκης γνωστοποίησε στις 18.08.2021 στο επενδυτικό κοινό ότι μετά από την είσπραξη του συνόλου του υπολειπόμενου μέρους του τιμήματος ύψους 3.5 εκ. δολαρίων ΗΠΑ (πλέον των οφειλόμενων τόκων και εξόδων) και τη συνακόλουθη κατάργηση των όποιων αιρέσεων συνδέονταν με την εξόφληση αυτή, ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του ακινήτου και συνακόλουθα η εν λόγω μεταβίβαση κατέστη πλέον βέβαιη και οριστική. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό τίμημα της ως άνω πώλησης ανήλθε σε 14.5 εκ. δολάρια ΗΠΑ, το μεγαλύτερο μέρος του όποιου (ήτοι 11 εκ. δολάρια ΗΠΑ) είχε εισπραχθεί κατά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας αγοραπωλησίας του εν λόγω ακινήτου (ήτοι στις 15/06/2020). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης του ακινήτου, ο Όμιλος αναμένεται να καταγράψει έκτακτα κέρδη για τη χρήση 2021, ύψους 7,78 εκ. δολαρίων ΗΠΑ (ήτοι 6,6 εκ. ευρώ περίπου).

insider.gr

Ακολουθήστε το XanthiNea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα της Ξάνθης και όλες τις ειδήσεις.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال