Ξάνθη: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στη Smirdex – Κάντε αίτηση


Η smirdex αποτελεί µια από τις εταιρίες ηγέτες στο χώρο κατασκευής λειαντικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδρύθηκε στην Ξάνθη το 1981 και χάρη στις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση από το εξειδικευµένο της προσωπικό, η εταιρία κατάφερε να μεγαλώσει και να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας του κλάδου της.

Ανοιχτή σε νέες ιδέες και παρακολουθώντας στενά την παγκόσμια αγορά, η εταιρία παράγει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία και εξάγει σε περισσότερες από 76 χώρες παγκοσμίως. 

Σήμερα το 85% του ετήσιου τζίρου της προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό, ενώ το υπόλοιπο 15% από την Ελληνική αγορά.

Στα πλαίσια περεταίρω ανάπτυξής της, η εταιρία αναζητά νέα στελέχη για το: 

1.Τμήμα προμηθειών- junior supply manager 

Αρμοδιότητες

    • Διαχείριση χαρτοφυλακίου προμηθευτών της εταιρίας 

    • Επικοινωνία με προμηθευτές, διαπραγμάτευση και επικύρωση συμφωνιών διασφαλίζοντας ευνοϊκούς όρους 

    • Διαχείριση αποθεμάτων (έλεγχος υπολοίπων, όρια αναπαραγγελίας, όρια ασφαλείας παραγγελιών, μέθοδος πρόβλεψης αναπαραγγελίας αποθεμάτων) 

    • Έρευνα για νέα προϊόντα και υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας

    • Εκτέλεση παραγγελιών των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών βάσει προγραμματισμού παραδόσεων και εκτελέσεων των έργων

    • Προσαρμογή πλάνου αγορών σε συνεργασία με τα τμήματα, παραγωγής, πωλήσεων και οικονομικών υπηρεσιών

Απαιτήσεις

    • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε ανάλογη θέση.

    • Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης σχετικής με την θέση ειδικότητας.

    • Καλή γνώση προγράμματος ERP.

    • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office.

    • Άριστη γνώση Αγγλικής. 

    • Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό.

    • Άριστες Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες διαπραγμάτευσης. 

    • Υπευθυνότητα και συνέπεια.

    • Εμπειρία σε ERP/MRP, WMS θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Παροχές Εταιρείας

    • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

    • Συνεχή εκπαίδευση. 

    • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

Κωδικός αναφοράς

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υποβολή βιογραφικών με τον κωδικό αναφοράς της θέσης, στο email: info@smirdex.gr

2. Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης – Χημικός 

Αρμοδιότητες 

    • Ανάπτυξη νέων συνταγών και βελτιστοποίηση υπαρχόντων συνταγών για τα προϊόντα λειαντικά. 

    • Έρευνα νέων πρώτων υλών σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους επιστήμονες των προμηθευτών των ρητινών, των κόκκων , των γεμιστικών, των επιφανειοδραστικών και των υποστρωμάτων πάνω στον τομέα αποκλειστικά των επιστρωμένων λειαντικών.

    • Διαχείριση και ποιοτικός έλεγχος εισερχομένων υλικών. 

    • Στενή συνεργασία με τους μηχανικούς παραγωγής και αυστηρή μέτρηση , τήρηση και εφαρμογή των τοπογραφικών προδιαγραφών όλων των παραγομένων προϊόντων.

    • Διαχείριση , συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του ISO 9001.

    • Συμμετοχή σε εκθέσεις προμηθευτών σχετιζόμενες με τα προϊόντα παραγωγής μας. 

    • Στενή συνεργασία με το τμήμα ποιοτικού ελέγχου και τα τμήματα παραγωγής και ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων δοκιμών στην παραγωγή όπως επίσης και στην αξιολόγηση της απόδοσης των νέων προϊόντων.

    • Υπεύθυνος για τις αναλύσεις του Εργαστηρίου για την παραγωγή , τον Ποιοτικό Έλεγχο και την Έρευνα και Ανάπτυξη.

    • Αναφορά στον Διευθυντή Παραγωγής. 

Απαιτήσεις  

    • Πτυχιούχος τμήματος Χημείας. Επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος στο πεδίο των επιστρωμένων ρητινών .

    • Επιθυμητή η εμπειρία στο πεδίο των πολυμερών που σχετίζονται με επιστρώσεις , θερμοδικτυώμενες ρητίνες και χρώματα.

    • Άριστη Γνώση Αγγλικών 

    • Επιδεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων, έφεση στην έρευνα και στην λεπτομέρεια.

    • Βιομηχανική και παραγωγική κατεύθυνση. 

    • Μόνιμη θέση εργασίας στην Ξάνθη.

Παροχές Εταιρείας

    •    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

    •    Συνεχής εκπαίδευση. 

    •    Μοντέρνο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

    •    Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

Κωδικός αναφοράς: Χημικός 

Υποβολή βιογραφικών με τον κωδικό αναφοράς της θέσης, στο email: info@smirdex.gr 

3. Τμήμα Παραγωγής- Ηλεκτρολόγος/ Μηχανολόγος μηχανικός

Αρμοδιότητες 

    • Υπεύθυνος για την λειτουργία της γραμμής παραγωγής 

    • Υπεύθυνος για την διεκπεραίωση του καθημερινού προγράμματος παραγωγής

    • Υπεύθυνος για την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων βάση των προδιαγραφών

    • Επίβλεψη των χειριστών της γραμμής και διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων  στην γραμμή παραγωγής.

    • Συνεργασία με τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου για την καθημερινή αξιολόγηση των παραγομένων προϊόντων 

    • Παρακολούθηση, έλεγχος και επίβλεψη των εντολών παραγωγής και της άρτιας εκτέλεσης τους (από την εισαγωγή των πρώτων υλών μέχρι την τελική παραγωγή του προϊόντος).

Απαιτήσεις  

    • Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός. 

    • Προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

    • Προϋπηρεσία στον τομέα επιστρώσεων (Λειαντικών , Χρωμάτων , ταινιών , και άλλων επιστρωμένων υλικών) θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. 

    • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων , Η/Υ 

    • Καλή γνώση ERP Hardware και MS.

    • Πολύ καλή Γνώση Αγγλικών 

    • Επιδεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών, οργανωτικός,  πειθαρχημένος , με αίσθημα ευθύνης , ψύχραιμος και συνεργάσιμος με πνεύμα ομαδικότητας.

    • Μόνιμη θέση εργασίας στην Ξάνθη.

Παροχές Εταιρείας

    •    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

    •    Συνεχή εκπαίδευση. 

    •    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

    •    Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

Κωδικός αναφοράς

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υποβολή βιογραφικών με τον κωδικό αναφοράς της θέσης, στο email: info@smirdex.gr 

4. Τμήμα εξαγωγών – Πωλητής εξωτερικού  

Αρμοδιότητες 

    • Διαχείριση υπαρχόντων πελατών και αναζήτηση νέων ευκαιριών και νέων πελατών σε συγκεκριμένες χώρες του εξωτερικού

    • Επίβλεψη πωλήσεων και παραγγελιών των πελατών τους εξωτερικού στις χώρες ευθύνης του.

    • Τεχνική και εμπορική υποστήριξη των πελατών.

    • Εφαρμογή στρατηγικών πωλήσεων και διαπραγματεύσεων για την ανάπτυξη των πελατών στις χώρες    ευθύνης του. 

    • Παρακολούθηση και έλεγχος πληρωμών και υπολοίπων πελατών.

    • Διαπραγμάτευση γενικών όρων πώλησης με σκοπό την επίτευξη των ετήσιων στόχων .

    • Διαρκής παρακολούθηση πωλήσεων ανά περιοχή και πελάτη.

    • Συνεργασία με το τμήμα marketing για την προώθηση νέων προϊόντων. 

    • Παρακολούθηση ανταγωνιστών και των προϊόντων τους , ανάλυση της αγοράς ανά χώρα σε σχέση με τον  ανταγωνισμό.

    • Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις για εύρεση νέων πελατών και παρακολούθηση των ανταγωνιστών

    • Στενή επαφή με τους πελάτες με σκοπό την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων εμπορικών σχέσεων και ανάπτυξη της εκάστοτε αγοράς με τα προϊόντα μας.

Απαιτήσεις  

    • Πτυχιούχος τμήματος Μηχανικών με επιθυμητό μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση επιχειρήσεων.

    • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις εξωτερικού 

    • Άριστη Γνώση Αγγλικών και άριστη Γνώση Γαλλικής ή Ρωσικής ή Αραβικής . 

    • Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον τομέα επιστρώσεων (Λειαντικών , Χρωμάτων και γενικά επιστρωμένων υλικών).

    • Απαραίτητη η τριετής βιομηχανική εμπειρία.  

    • Γνώση ERP software , MS office

    • Επικοινωνιακός, Υπομονετικός , με αναλυτική σκέψη , και ισχυρά εσωτερικά κίνητρα για προσωπική και ομαδική ανάπτυξη, ευχάριστος , συνεργάσιμος , με πνεύμα ομαδικότητας, ψύχραιμος αλλά και ικανός να αναλάβει πρωτοβουλίες.  

    • Διαθέσιμος για διεθνή ταξίδια έως 30% τους εργασιακού έτους. 

    • Μόνιμη θέση εργασίας στην Ξάνθη.

Παροχές Εταιρείας

    •    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

    •    Συνεχή εκπαίδευση. 

    •    Μοντέρνο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

    •    Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

Κωδικός αναφοράς

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Υποβολή βιογραφικών με τον κωδικό αναφοράς της θέσης, στο email: info@smirdex.gr 

5. Τμήμα ΙΤ- junior IT 

Position overview:

The job holder will be based in Xanthi and the role’s main responsibilities will be:

    • Hardware, software and network troubleshooting and configuration.

    • Knowledge and ability to support a wide range of Microsoft products.

    • Installation and management of key hardware, including PCs, printers, multi-function devices, switches, mobile devices, VoIP telephones and various peripheral equipment.

    • First level support on local users across the company.

    • Backup/recovery procedures configuration and maintenance.

    • Computer and network security (access control, antivirus, firewall) management.

    • Training of user in IT procedures and security compliance.

    • Write, edit/revise training manuals.

Qualifications:

    • Bachelor degree in IT (or relevant)

    • Knowledge of Software, Hardware, Networking.

    • Minimum working experience 2 years in help desk support or similar role.

    • Knowledge of business processes of production industry.

    • Inclination in learning new technologies and understanding how to utilize them.

    • Ability to follow, apply and enforce Group regulations and standards.

    • Excellent cooperation, and organizational skills.

    • Strong analytical and problem-solving skills.

    • Up to 35 years of age.

The company offers a competitive salary, excellent working conditions and opportunities for training and development in a dynamically changing environment.

Applicants are kindly asked to send their CV to info@smirdex.gr, code IT001.

Ακολουθήστε το XanthiNea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα της Ξάνθης και όλες τις ειδήσεις.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال