Δήλωση βλάβης στη ΔΕΗ: Πώς την υποβάλεις διαδικτυακά

Δήλωση βλάβης στη ΔΕΗ: Πώς την υποβάλεις διαδικτυακά

Βλάβες ΔΕΗ
: Διαδικτυακά έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν δήλωση για βλάβη οι καταναλωτές του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω ειδικής εφαρμογής. 

Με την online εφαρμογή, οι καταναλωτές μπορούν, επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ είτε μέσω προσωπικού υπολογιστή, είτε μέσω κινητής συσκευής (smartphone, tablet), να δηλώνουν  περιστατικά που αφορούν προβλήματα στην ηλεκτροδότησή τους όπως για παράδειγμα διακοπή ηλεκτροδότησης, ηλεκτροδότηση υπό μη κανονική τάση, κλπ.

Πως γίνεται η δήλωση 

Για τη δήλωση απαιτείται η καταχώρηση από τον επισκέπτη της εφαρμογής του Αριθμού Παροχής, ο οποίος αναγράφεται σε εμφανές σημείο των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των Προμηθευτών.

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ορισμένων προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου) και άλλων συναφών πληροφοριών (κατά πόσον ο επισκέπτης είναι ο συμβεβλημένος χρήστης της παροχής, ή εν γένει χρήστης της παροχής κλπ.). 

Τα δεδομένα αυτά διαχειρίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ με όρους εμπιστευτικότητας και σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.

Η δήλωση προωθείται στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για  περαιτέρω ενέργειες.

Η χρήση της εφαρμογής αυτής δεν επιφέρει  καμία οικονομική επιβάρυνση στο χρήστη, όπως συμβαίνει με την κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο 11500 του ΔΕΔΔΗΕ, όπου υπάρχει χρέωση αναλόγως με το τιμολόγιο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, δηλ. η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν.

Δήλωση βλάβης στη ΔΕΗ: Πώς την υποβάλεις διαδικτυακά

Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης & Βλαβών

Το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του ΔΕΔΔΗΕ με δωρεάν τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 800 400 4000, όλο το εικοσιτετράωρο:

• Για γενικά θέματα εξυπηρέτησης (παροχή πληροφοριών και υποδοχή αιτημάτων)

• Για αναγγελία βλαβών

Εναλλακτικά, μπορείτε να καλείτε στον αριθμό 2111900500, με αστική χρέωση, ή στον πενταψήφιο αριθμό 11500, η κλήση στον οποίο υπόκειται σε χρέωση με βάση το τιμολόγιο του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. 

Για κλήσεις από το εξωτερικό μπορείτε να καλείτε στον αριθμό +30 2111900500.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

• Αρχική ηλεκτροδότηση

• Εργοταξιακή παροχή

• Μονιμοποίηση εργοταξιακής παροχής

• Ενοποίηση – Διαχωρισμός Παροχών

• Ηλεκτροδότηση αυθαίρετων κατασκευών

2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

• Επανασύνδεση

• Αλλαγή χρήστη παροχής

• Διακοπή ηλεκτροδότησης σε συνέχεια αιτήματος του πελάτη

• Αποσύνδεση & Επανασύνδεση λόγω οφειλών

• Επαύξηση – Μείωση ισχύος

• Αλλαγή χρήσης

• Αποξήλωση παροχής

• Επανατοποθέτηση μετρητή

3. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ

• Μετρητής χαμηλής τάσης

• Στύλος, επίτονος

• Παρακείμενη γραμμή / παραλλαγή δικτύου

• Υποσταθμοί Διανομής

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

• Τήξη ασφαλείας

• Σπασμένο τζαμάκι μετρητή

• Σφράγιση μετρητή

• Πτώση μικροαυτόματου

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ)

6. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

7. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

8. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ)

9. ΒΛΑΒΕΣ – ΣΥΜΒΑΝΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Κ.Ο.Τ) – ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Τ.Υ.Α)

11. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

12. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

13. AΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ

• Ενδείξεις τακτικής καταμέτρησης

• Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί έναντι λογ/σμός αντί εκκαθαριστικού

• Διόρθωση εκκαθαριστικού λογ/σμού

• Επίλυση απόρριψης για έκδοση λογαριασμού

2. ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (Επανασύνδεση, Διαδοχή, Αίτηση Διακοπής κλπ) 

3. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

5. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΠΑΡΟΧΩΝ)

6. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Γ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΒΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ Ή ΓΕΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Συχνές ερωτήσεις: 

Πού να απευνθυνθώ για θέματα βλαβών;

Υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).

Μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη (διακοπή ηλεκτροδότησης) με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής για δήλωση βλάβης.

Το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ (800-400-4000 για κλήσεις από Ελλάδα ή 211-1900500 για κλήσεις από εξωτερικό) υποδέχεται αναγγελίες βλαβών καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή μου;

Υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).

Μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης για την εκτέλεση εργασιών.

Τι πρέπει να κάνω όταν διαπιστώσω ότι δεν έχω ρεύμα;

Ελέγξτε τις ασφάλειες και τη λυχνία ένδειξης ηλεκτρικού ρεύματος του γενικού πίνακα.

• Αν «φωτίζεται» η λυχνία

Αν η λυχνία ένδειξης ηλεκτρικού ρεύματος «φωτίζεται», αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα φθάνει στον γενικό πίνακα και ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται στην εσωτερική σας ηλεκτρική εγκατάσταση, για την οποία θα πρέπει να συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο.

• Αν δεν «φωτίζεται» η λυχνία

Αν η λυχνία ηλεκτρικού ρεύματος δεν «φωτίζεται», αυτό σημαίνει ότι δεν φθάνει ρεύμα στον γενικό πίνακα, οπότε θα πρέπει να ελέγξετε αν τα γειτονικά διαμερίσματα ή οικίες έχουν ρεύμα. Αν δεν έχουν ρεύμα, τότε πρόκειται για γενική διακοπή ρεύματος η οποία θα αποκατασταθεί με ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σας. Το τηλέφωνο βλαβών αναγράφεται πάνω δεξιά στον λογαριασμό σας.

Ακολουθήστε το xanthinea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλα τα τελευταία Νέα της Ξάνθης, καθώς και Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Xanthinea.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال