Πλαστικά Θράκης: Eπιπλέον μέρισμα 0,18 ευρώ/μετοχή για τη χρήση του 2022

Πλαστικά Θράκης: Eπιπλέον μέρισμα 0,18 ευρώ/μετοχή για τη χρήση του 2022

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 11,3 εκατ. ευρώ (μεικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,2583361887 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2022 ενέκρινε ομόφωνα η σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Πλαστικά Θράκης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2023, η εταιρεία προέβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2022, συνολικού ποσού 3.000.000 ευρώ (μεικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0685848289 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 751.396 ίδιες μετοχές που κατείχε η εταιρεία και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε σε 0,0697835797 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό).

Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της κλειομένης χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) ανέρχεται σε 8.300.000 ευρώ (μεικτό ποσό), ήτοι 0,1897513599 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό), το οποίο ποσό μετά την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 751.396 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος πρόκειται να ανέλθει σε 0,1930679039 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από άρθρο 24 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%. Συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1834145087 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023. Δικαιούχοι του ως άνω υπολοίπου μερίσματος χρήσεως 2022 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι την Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023 (Record Date).

Η καταβολή του ως άνω υπολοίπου μερίσματος χρήσεως 2022 θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2028, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. +30 210-98.75.081, e-mail: ir@thraceplastics.gr).

Ακολουθήστε το xanthinea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλα τα τελευταία Νέα της Ξάνθης, καθώς και Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Xanthinea.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال