Έως 15 Οκτωβρίου πληρωμή 22,73 ευρώ ανά κυψέλη αντικατάστασης

Έως 15 Οκτωβρίου πληρωμή 22,73 ευρώ ανά κυψέλη αντικατάστασης

Έως 15 Οκτωβρίου πληρωμή 22,73 ευρώ ανά κυψέλη αντικατάστασης

Σε 22,73 ευρώ ανά επιλέξιμη κυψέλη και σεε 6,45 ευρώ ανά επιλέξιμη κινητή βάση καθορίστηκε η ενίσχυση στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για τις αιτήσεις που έληξαν το περασμένο καλοκαίρι.

Η σχετική απόφαση αναφέρει:

Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 241/147010/16-05-2023 ΥΑ, καθορίζονται τα χρηματοδοτικά όρια της συνολικής δημόσιας δαπάνης και εγκρίνετε επιχορήγηση ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακόσιων οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (4.763.508,48 €) για την υλοποίηση της Δράσης “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”, της Παρέμβασης Π2-55.3 “Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης μελισσοσμηνών” του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Σ.Σ. ΚΑΠ) 2023 – 2027, καθορίζεται το ποσό ενίσχυσης της δαπάνης προμήθειας ανά κυψέλη αντικατάστασης και ανά μεμονωμένη κινητή βάση και καθορίζονται οι δικαιούχοι και το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για την περίοδο από 01/01/2023 έως 31/07/2023.

Η ενίσχυση θα δίνεται ως κατ’ αποκοπή ποσό, όπως προβλέπεται στο σημείο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στο εγκεκριμένο Σ.Σ. ΚΑΠ 2023 – 2027.

Το 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων τρακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (2.381.754,24 €) βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/7.

Το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης καθορίζεται σε 22,73 € ανά επιλέξιμη κυψέλη.

Το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών καθορίζεται σε 6,45 € ανά επιλέξιμη κινητή βάση.

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 241/147010/16-05-2023 ΥΑ, η οικονομική ενίσχυση για δαπάνες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης από 01/01/2023 έως 31/07/2023, καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός του Οικονομικού έτους 2023, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Καν. (ΕΕ) 2016/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2023.

Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ο συνημμένος πίνακας καθορισμού των δικαιούχων και του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο για την περίοδο από 01/01/2023 έως 31/07/2023.

Ακολουθήστε το xanthinea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλα τα τελευταία Νέα της Ξάνθης, καθώς και Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Xanthinea.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال