Πάνω από 124 μηνύσεις για ηχορύπανση στο Δροσερό την τελευταία τριετία

Πάνω από 124 μηνύσεις για ηχορύπανση στο Δροσερό την τελευταία τριετία

Πάνω από 124 μηνύσεις για ηχορύπανση στο Δροσερό την τελευταία τριετία

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά 36 πολιτών της Ξάνθης, σχετικά με την πρόκληση έντονης ηχορύπανσης σε ώρες νυχτερινής κοινής ησυχίας, προερχόμενης από τον οικισμό Ρομά του Δροσερού.

Σε σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη που εξασφάλισε το XanthiNea.gr τονίζονται για το ζήτημα τα εξής:

Σε συνέχεια των αναφορών αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103, παρ. 9 του Συντάγματος, τον ν. 4443/2016 και τον ν. 3094/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απευθύνθηκε με το υπ’ αρ. 339860/42376/2023 από 7-9-2023 έγγραφό του στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής. Το έγγραφο το κοινοποιήσαμε σε σας και στους λοιπούς αναφερόμενους πολίτες, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στην αναφορά σας.

Όπως αναφέραμε στο έγγραφο προς τις αστυνομικές υπηρεσίες, η υπόθεση διερευνήθηκε από την ανεξάρτητη αρχή μας δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 3094/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο, «Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ιδίως ερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανο δημόσιας υπηρεσίας ατομικό ή συλλογικό: i) προσβάλλει, με πράξη ή παράλειψη, δικαίωμα ή συμφέρον προστατευόμενο από το Σύνταγμα και το νόμο...». Παράλληλα, η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε και υπό την ειδική του αρμοδιότητα, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με τον ν. 4443/2016, με κύριο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των εμπλεκόμενων μερών, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής/εθνοτικής καταγωγής.

Η πρόκληση ηχορύπανσης από τα γλέντια στο Δροσερό δημιουργεί ευλόγως κατανοητό πρόβλημα στην καθημερινότητα κατοίκων της περιοχής της Ξάνθης. Κρίνοντας μάλιστα από τον μεγάλο αριθμό των σχετικών αναφορών και την μαζική υποβολή τους σε χρονικό διάστημα μόλις λίγων ημερών, εκτιμήσαμε ότι, στις αρχές του Αυγούστου το πρόβλημα της ηχορύπανσης από τον οικισμό του Δροσερού φαίνεται να εντάθηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε στο έγγραφό του προς τις αστυνομικές υπηρεσίες ότι, το εν λόγω πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει κοινωνική αντιπαράθεση μεταξύ κατοίκων της Ξάνθης και του Δροσερού και για τον λόγο αυτόν αυξάνονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των αστυνομικών αρχών έναντι του κοινωνικού συνόλου για τη λήψη κατάλληλων μέτρων άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του ζητήματος. Κατά την άποψη της ανεξάρτητης αρχής μας, καταρχάς, η απαίτηση προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών εξειδικεύεται εν προκειμένω ως υποχρέωση εξάντλησης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων (π.χ. περιπολίες, έλεγχοι, συστάσεις και υποδείξεις), ώστε να καταστεί στους αποδέκτες αυτών σαφής η αξίωση του νόμου, πριν τη λήψη αμιγώς κατασταλτικών μέτρων (αυτόφωρη διαδικασία, βεβαίωση των σχετικών ποινικών παραβάσεων κ.λπ.). Όμως, όπως επεσήμανε ο Συνήγορος του Πολίτη στο έγγραφο, στις περιπτώσεις μη άμεσης συμμόρφωσης των αποδεκτών των νόμιμων υποδείξεων, είναι επιβεβλημένη η κατασταλτική παρέμβαση των αστυνομικών οργάνων, σύμφωνα, σε κάθε περίπτωση, με τις σχετικές εφαρμοζόμενες διατάξεις. Βάσει αυτού του σκεπτικού, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε με το έγγραφό του από τις αστυνομικές υπηρεσίες να τον ενημερώσουν για τις απόψεις τους, καθώς και για τις δράσεις, τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει ή σκοπεύουν να αναλάβουν άμεσα για την αντιμετώπιση και πρόληψη του σοβαρού αυτού προβλήματος. Επιπλέον, με το έγγραφο ζητήθηκε από τις αστυνομικές υπηρεσίες να μας αναφέρουν συγκεκριμένα στοιχεία ως προς τυχόν παρεμβάσεις, ηχομετρήσεις, ελέγχους, συλλήψεις και μηνυτήριες αναφορές στις οποίες ενδεχομένως προέβησαν κατά τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Κατόπιν του εγγράφου μας, λάβαμε την υπ’ αρ. πρωτ. 1058/1/52-α’/29-9-2023 αναλυτική απάντηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης. Από τα στοιχεία της απάντησης της αστυνομικής υπηρεσίας, ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων αστυνομικών θεμάτων της περιοχής του Δροσερού, για τα ακόλουθα, αναφορικά με την πρόκληση ηχορύπανσης από τον εν λόγω οικισμό:

Α. Κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους βεβαιώθηκαν 55 παραβάσεις ηχορύπανσης πλημμεληματικού χαρακτήρα στην περιοχή του Δροσερού και σχηματίστηκαν αντίστοιχες ταυτοποιημένες δικογραφίες εις βάρος των φερόμενων δραστών (διοργανωτές και μουσικοί).

Β. Κατά την τελευταία τριετία έχουν υποβληθεί άνω των 124 μηνύσεων για ηχορύπανση στην ίδια περιοχή, ενώ εφαρμόστηκε και αυτόφωρη διαδικασία με την κατάσχεση των ηχητικών πηγών. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, για την πρόληψη του φαινομένου της ηχορύπανσης, συγκροτήθηκαν αστυνομικά συνεργεία άντλησης πληροφοριών ως προς τους διοργανωτές κοινωνικών – θρησκευτικών εκδηλώσεων, τον χώρο που θα πραγματοποιηθούν και τον αριθμό των προσκεκλημένων ατόμων, και έγιναν κατ’ αρχήν αυστηρές συστάσεις σε προληπτικό επίπεδο για την τήρηση και εφαρμογή του ωραρίου της νυχτερινής κοινής ησυχίας. Σε όλες τις προανακριτικές πράξεις και ενέργειες στον οικισμό του Δροσερού είναι ενήμερη και απολύτως σύμφωνη με τις αστυνομικές ενέργειες και την ακολουθητέα πρακτική η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης.

Γ. Κατά την Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, «η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί το επίκεντρο διαχρονικά των αστυνομικών δράσεων (προληπτικών και κατασταλτικών), λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών εγκληματικότητας που εμφανίζει.». Η ίδια υπηρεσία, ορθά κατά την άποψή μας, θεωρεί ότι «η επίλυση των χρόνιων πολυποίκιλων προβλημάτων της [περιοχής] δεν αποτελεί ουσιωδώς αντικείμενο μόνο την Ελληνικής Αστυνομίας αλλά προϋποθέτει και τη συνδρομή και άλλων δημόσιων οργανισμών αλλά και κοινωνικών φορέων, διότι πρωτίστως αποτελεί ιδιόμορφο κοινωνικό πρόβλημα.» Για τον λόγο αυτόν, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης ενημέρωσε με την απάντησή της τον Συνήγορο του Πολίτη ότι, πρόθεσή της, σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι η «ταχεία ανάληψη πρωτοβουλίας και λήψης των απαιτούμενων ενεργειών προς τη Δημοτική Αρχή Ξάνθης, προκειμένου να επιτευχθεί τάχιστα η συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας με τη συμμετοχή ενός ευρύτερου σχήματος εκπροσώπων φορέων οργανισμών και πολιτών», για δε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και κατά την ενημέρωση του Αστυνομικού Διευθυντή, έχει εκδηλώσει την αμέριστη συμπαράσταση και συγκατάθεσή του ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ξάνθης.

Κατόπιν αυτής της ενημέρωσης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι, κατά τα τελευταία έτη και ιδίως κατά το διάστημα του Ιουλίου έως και Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, τα αρμόδια αστυνομικά όργανα προέβησαν επανειλημμένα σε προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες, σε σχέση και με τα περιστατικά ηχορύπανσης που αναφέρονται στις αναφορές. Σε κάθε περίπτωση, η λήψη πρωτοβουλίας για συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας προφανώς συμβάλει στην κατεύθυνση αντιμετώπισης και του προβλήματος της ηχορύπανσης στην περιοχή του Δροσερού. Ως προς τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του εν λόγω συμβουλευτικού οργάνου, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το ν. 2713/1999, όπως ισχύει, άρθρο 16:

«1. Σε κάθε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων συνιστάται Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.). Σε περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες είναι δυνατόν να συνιστώνται τέτοια συμβούλια και ανά δημοτικό διαμέρισμα. Τα γενικότερα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων και τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ενώ η σύσταση και λειτουργία του κάθε Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, ύστερα από πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

2. Το ανωτέρω Συμβούλιο αποτελείται από επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας και διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας, όπως δικαστικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, αστυνομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και ιατρούς, καθώς και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών φορέων. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των πέντε (5) ή περισσότερα των έντεκα (11), ορίζονται για τρία (3) χρόνια και η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη.

3. Έργο του ως άνω Συμβουλίου είναι η κατάρτιση προγράμματος πρόληψης της εγκληματικότητας στη δημοτική ή κοινοτική περιφέρεια αρμοδιότητάς του, η διατύπωση γνώμης επί σχετικών ερωτημάτων του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ή των τοπικών κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, η συνεργασία με τα αντίστοιχα Συμβούλια όμορων Δήμων ή Κοινοτήτων, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η συνεχής, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωση των κατοίκων, καθώς και η εκδήλωση κάθε άλλης σχετικής δραστηριότητας.»

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις ενέργειες των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών σε σχέση με την αντιμετώπιση του θέματος της ηχορύπανσης στο Δροσερό. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε την ενημέρωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για τις ενέργειες και τα αποτελέσματα της συγκρότησης του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας. 

Ακολουθήστε το xanthinea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλα τα τελευταία Νέα της Ξάνθης, καθώς και Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Xanthinea.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال