Οι Σταυροί Προτίμησης όλων των υποψηφίων στον Δήμο Μύκης

Οι Σταυροί Προτίμησης όλων των υποψηφίων στον Δήμο Μύκης

Οι Σταυροί Προτίμησης όλων των υποψηφίων στον Δήμο Μύκης

Αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης όλων των υποψηφίων στον Δήμο Μύκης για τις εκλογές 2023. 

Δημοτική Ενότητα Θερμών 

Ενσωμάτωση σταυρών 100,00% (5 / 5 ΕΤ)

Ντελή Χουσεϊν Ριτβάν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 40,91% (423)

Ιμάμ Ερτάν του Μουζαφέρ

602

Κόσογλου Εγκίν του Τζεμήλ

205

Μουσταφα Σιμπέλ του Τζεμήλ

126

Κιουρτ Αχμέτ ΜΕΓΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΛΦΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 27,95% (289)

Χράλ Ογλού Σινάν του Ρασήμ

371

Χαφούζ Σουκρή του Χασάν

187

Κιοσέ Αϊχάν του Χασάν

90

Καπζά Τζεμήλ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 27,66% (286)

Κιοσέ Χασάν του Μεχμέτ

185

Χράλογλου Ομέρ του Ουξέλ

118

Μπουτσακτσή Αιτέν του Σαμή

101

Ντουκιαντζή Μουτζαχήτ Δημοκρατική Αλλαγή και Ανάπτυξη 3,48% (36)

Καρά Χουσεϊν Νουρεντήν του Ρεμζή

49

Δημοτική ενότητα Κοτύλης 

Ενσωμάτωση σταυρών 87,50% (7 / 8 ΕΤ)

Κιουρτ Αχμέτ  ΜΕΓΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΛΦΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - 38,71% (734)

Χόμκο Ερκάν του Ριτβάν

327

Μολλά Χικμέτ του Ασήμ

245

Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν του Αχμέτ

231

Γκροσδήλ Χουσεϊν του Ραφήκ

222

Χουσεϊν Μπασιά Σεβτζά του Μουσταφά

170

Φαζλή Λουτφή του Σαμπρή

151

Σελήμ Ετήμ του Σαμπρή

120

Τζελέπ Φεχρή του Εμήν

102

Τάμπογλου Σιμπέλ του Μεχμέτ

101

Καπζά Τζεμήλ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 29,01% (550)

Μετζήτ Χασάν Ρεμζή του Χιλμή

269

Κόντε Ταχήρ του Φαρούκ

214

Ομέρ Ταχήρ του Εμίν

209

Χαλήλ Φαχριντί του Αχμέτ

176

Ομέρ Χαφούζ Μπουλέντ του Χασάν

176

Μεζήν Σεφέρ του Μπαχρή

159

Πετσενίκ Ερτζάν του Μεχμέτ

155

Μουατζήρ Αλή Αισέλ του Μπεχρή

88

Ίντσο Ιρφάν του Αρήφ

78

Ζουμπρέ Ισμέτ του Χασάν

55

Ντελή Χουσεϊν Ριτβάν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 28,59% (542)

Καλεντζή Χικμέτ του Σουκρή

774

Κόντε Χαφούζ Σαλή του Χασάν

177

Εμίν Κεχαγιά Μελέκ του Σαλή

169

Καρά Αϊτέν του Αδνάν

154

Αλή Ογλού Γκιουλσέρ του Σαμπρή

109

Κιοσέ Σαμπρή του Χουσεΐν

108

Τράμπα Χατιτζέ του Εμίν

94

Καρά-Χουσεϊν Ισμέ του Χασάν

36

Ομέρ Σελίμ του Χουσεϊν

30

Ιντζέ Τζεϊλάν του Σαμπρή

15

Ντουκιαντζή Μουτζαχήτ Δημοκρατική Αλλαγή και Ανάπτυξη 3,69% (70)

Μπόζ Μεριέμ του Ιρφάν

57

Κόντε Καδήρ του Ριτβάν

46

Κλίτς Τζεμαλή του Σαλή

38

Καβάζ Σεδάτ του Χασάν

33

Ιμάμ Μουσταφά του Τζεμαλή

25

Ομέρ Ομέρ του Εμήν

15

Δημοτική ενότητα Μύκης 

Ενσωμάτωση σταυρών 78,13% (25 / 32 ΕΤ)

Κιουρτ Αχμέτ ΜΕΓΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΛΦΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 34,62% (3.104)

Αδέμ Χασάν του Μεχμέτ

587

Καμπούρ Μητάτ του Χασάν

503

Μέκερα Τζεμαληδήν του Μουσταφά

477

Μπάρκα Χαμδή του Τζεμαλή

415

Παλικάρ Σαμή του Χασάν

382

Εφέντη Εμπιέ του Μουσταφά

291

Καρά-Αλή Ρεμζιέ του Τζεμήλ

276

Κεχαγιά Σαμή του Τζεμαλή

238

Καρά-Αλή Εϊχάν του Ισμέτ

232

Κουράκ Μπεδρή του Χουσεϊν

223

Σαχινλή Ριτβάν του Σαλή

222

Κεχαγιά Σαλή του Νουρή

212

Αχμετσίκ Αϊσέ του Χασάν

210

Εμπλιούκ Μεχμέτ του Ισμέτ

209

Τζαμπάζ Αλπέρ του Φαχρή

204

Καπζά Σουρή του Σεφκή

204

Μουσά Σενίζ του Μουμίν

200

Καμπάκ Μουσταφά του Μεμετεμήν

193

Χάϊτα Οζχάν του Χασάν

175

Χάητα Γιουσούφ του Χασάν

162

Μασλάρ Χαλήλ του Χουσεϊν

160

Σεφέρ Κενάν του Μεχμέτ

158

Καράνταη Σιμπέλ του Τζεμαλή

158

Αχμετσίκ Ριτβάν του Χουσεϊν

155

Εμπλιούκ Γκιουλσέν του Ρετζέπ

153

Γιουρούκ Φατμέ του Βετάντ

148

Μπατζάκ Χασάν του Χασάν

145

Μπαλτατζή Σουαϊπ του Ιλχάν

143

Καρά Χασάν Ορχάν του Χασάν

140

Καρά-Χουσεϊν Γκιουλμπάϊ του Νεζμή

131

Ιμάμ Χασάν Χουσεϊν του Χασάν

130

Σαμπάν Ραμαδάν του Βαχιδίν

129

Καρά Αλή Χατιτζέ του Χουσεϊν

128

Τούζλατζη Αϊτίν του Αχμέτ

127

Τσιλιγκήρ Γκιουλτέν του Χουσεϊν

122

Ματζάρ Χουσεϊν (Τζεβήτ) του Χουσεϊν

120

Γκιουβεντάρ Τζεχάτ του Μεχμέτ

112

Μέτσο Μουσά του Χασάν

108

Χασάν Χασάν του Ισμαήλ

106

Γκάτζογλου Κενάν του Χουσεϊν

104

Ιμάμ Μουχαμέτ του Τζεμάλ

97

Μπουρμπούν Ρεμζή του Χασάν

96

Σελήμ Ριζά Ερντίν του Σαμπάν

81

Σερήφ Λουτφή του Χουσεϊν

77

Μπελέζ Ορχάν του Χουσεϊν

75

Σαλή-Ογλού Χασάν του Αχμέτ

72

Κουρού Σεριφέ του Χουσεϊν

59

Εμπλιούκ-Χαλήλ Αϊσέ του Απτουλά

31

Ντελή Χουσεϊν Ριτβάν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 25,73% (2.307)

Γκέντς Μπασά Γιουξέλ του Σαμή

511

Κουστσή Εργκιούλ του Αχμέτ

431

Παλικάρ Ιμπραήμ του Σελαχεντήν

338

Καντουχάρ Ρουφάτ του Χουσεϊν

306

Ναζήρ Χασάν του Γκαλήπ

296

Χαλήλ Σαλή του Χουσεϊν

265

Σοφτά Κενάν του Χασάν

252

Σαϊτογλου Σαμή του Χουσεϊν

247

Εφένδη Χαμδή του Σαλή

242

Κιουτσούκ Χουσεΐν του Αδέμ

232

Γιουρούκ Μουσά του Χασάν

225

Χαλήλ Ογλού Φικρή του Τζεμαλή

223

Αρναούτ Ορχάν του Τζεμαλή

218

Εσκή Γκιουλνάς του Εκρέμ

216

Καπζά Κενάν του Τζεμήλ

184

Μπουγιουκλού Χουσεϊν του Σαλή

183

Χασάν Μπασιά Βετάντ του Χασάν

179

Εσκή Ογλού Ιρφάν του Τζεμαλή

169

Μπάτη Μουσταφά του Αχμέτ

162

Αχριάν Μουσταφά του Χαλήλ

150

Σουλεϊμάν Τζεμαλή του Χουσεϊν

133

Μπιμπέρ Νιχάτ του Μπαϊράμ

127

Αχμετσίκ Ισά του Χουσεϊν

127

Μεχμέτ Ουστά Χουσεϊν του Τζεβδέτ

121

Αχμετσίκ Τζεμήλ του Χασάν

116

Εφέντη Μπεδιγέ του Μπαϊράμ

107

Κάλφα Δελισέτ του Αλή

105

Σαρή Αϊσέ του Χασάν

102

Μιχτάρογλου Οσμάν του Ραχήμ

96

Αλήογλου Σεβγκιούλ του Τζεμαλή

89

Μπέλτσο Ορχάν του Τζεμαλή

88

Σοφτά Εκρέμ του Αχμέτ

86

Τζαμπάζ Ιλχάν του Σαλήχ

75

Ιμπραήμκο Ιμπραήμ του Χασάν

68

Μπόζ Εμπιέ του Χασάν

66

Πιγκάλ Σαμπατίν του Μπαϊράμ

62

Χασάν-Σαλήογλου Μουράτ του Χουσεϊν

59

Γκιρετλή Ερκάν του Χαμδή

53

Ματζάρ Λουτφή του Λουτφή

52

Μολλά Σινάν του Ριτβάν

50

Ντεμερτζικλή Λεβεντ του Χασάν

49

Αλημπάσογλου Χασάν του Τζεβδέτ

45

Πέτλο Φατμέ του Νταούτ

43

Μεχμεταλή Χαϊρή του Αντέμ

42

Ισρέφ Σεβήμ του Τζεμαλή

42

Κατουνλού Ορχάν του Τζεμήλ

34

Μεχμεταλή Φατμέ του Χουσεϊν

25

Ουστά Φεχιμέ του Μπεσήμ

13

Καπζά Τζεμήλ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 23,94% (2.146)

Χατζημιλιαζήμ Εκρέμ του Χιλμή

335

Οσμάντσα Κασήμ του Χασάν

301

Ραμαδάν Μπαχρή του Τζεμαλή

300

Κιούρτ Χασάν του Χουσεϊν

267

Μπόζογλου Ερκάν του Φαχρή

251

Καπζά Μεϊρά του Φαχρεντίν

238

Μουσταφά Ογλού Τζουνέτ του Μεχμέτ

232

Χουσεϊν Ιδρίζ Γιουτζέλ του Μπεσρή

227

Καρά Χότζα Γιουνούς του Ριτβάν

225

Μέκερα Ραμαδάν του Σαμπρή

222

Μποζ Ναζλή του Σεβίντς

219

Σουλειμάν Μεχμεταλή του Ισμέτ

213

Καρά Αλή Ιλμή του Χουσειν

208

Χασάν Σαλή Ρετζέπ του Τζεμαλή

193

Οσμάν Κεχαγιά Σαλήχ του Σιαμπάν

181

Μπέη Σενόλ του Σουκρή

179

Τζαμπάζ Ριτβάν του Χασάν

173

Μεχμεταλή Φαχρή του Τζεμαλή

171

Σελήμ Κεχαγιά Ασλού του Ραχμή

160

Κιόντσε Ενές του Χακή

157

’γκο Ζουλτέν του Ρετζέπ

153

Αρναούτ Τζηχάτ του Ραμαδάν

152

Κάλφα Ορχάν του Αχμέτ

146

Μολά Ογλού Εμινέ του Χασάν

141

Σαμπάν Φατίχ του Μεχμέτ

135

Οσμάντσα Σεβτζάν του Ριτβάν

132

Εμίρ Ορχάν του Χασάν

130

Σουλειμάν Μουράτ Ραμαδάν του Χουσεϊν

121

Κουρού Ισμέτ του Μωαμέτ

116

Μπατζάκ Χακάν του Χουσειν

116

Χουσμέν Ογλού Νεζηλέ του Σαλή

105

Μπιμπέρ Χατιτζέ του Χουσεϊν

95

Οτουζμπίρ Νεβήμ του Μωχαμέτ - Εμήν

87

Σελήμ Ισμέτ του Αλή

85

Λης Φεριχά του Μεχμέτ

84

Μουμήντσα Χαλιντέ του Μαχμούτ

66

Κεχαγιά Μουζεγιέν του Μεχμεταλή

63

Σαατσή Σαμπρή του Χασάν

58

Κάλφα Βιλδάν του Χουσείν

48

Σαγήρ Γκιουλτέν του Ραμζή

47

Ιμάμ Φεχριέ του Χασάν

46

Καρά Κεχαγιά Ντιλέρ του Σαλή

44

Καραμπουγιουκλού Μπελκίζ του Ρετζέπ

41

Χατζή Ογλού Μεδιχά του Μεχμέτ

35

Χατζή Χουσείν Μετζήτ του Λουτφή

30

Αχμέτ Γκιουλσέν του Μωαμεθ

21

Κουρού Νεδιγιέ του Χακή

20

Γκάτζο Σιμπέλ του Σειντάν

9

Ντουκιαντζή Μουτζαχήτ Δημοκρατική Αλλαγή και Ανάπτυξη 15,71% (1.408)

Κάλφα Μετίν του Χουσεΐν

594

Χασανκόγλου Ενγκίν του Σαμή

425

Τσιτάκ Αχμέτ του Εκρέμ

400

Μουντούρ Χασάν του Χουσεΐν

256

Εφέντη Μεχρημπάν του Μεχμέτ

236

Οσμάντσα Περιάν του Χαμδή

188

Τσομπάν Γκιουνάϊ του Σαμή

178

Πετσενίκ Γκιουρσέλ του Τζεμαλή

173

Χουσμέν Νουρντάν του Τζεμαλή

159

Χατζήογλου Ριτβάν του Αχμέτ

156

Κεχαγιά Φατμέ του Τζεβήτ

150

Νιζάμ Φατμέ του Αχμέτ

149

Αχμετσίκ Μεχμέτ του Ιμπραήμ

137

Ντουγκιαντζή Μεριέμ του Χασάν

130

Τοπτσή Αϊδίν του Μπαϊράμ

125

Αντέμ Ογλου Εκρέμ του Χουσεΐν

119

Χουσμέν Νουρτζάν του Νετζμή

111

Κουρού Μωχαμέτ του Αχμέτ

104

Ιμάμ Σινάν του Χασάν

83

Αχμετσίκ Ρεμζή του Μεχμέτ

79

Καρά Χουσεΐν Αλή του Νουρή

79

Σεκήλ Ιλμάς του Σαμπρή

77

Πετσενικ Χαμδη του Ραμαδαν

71

Ντουκιαντζή Μερβάν του Μπαιράμ

69

Μουτούς Ιρίζ του Μουζαφέρ

51

Μπίμπαση Τσεγκίς του Αχμέτ

51

Μπασά Σαλή Αϊσενούρ του Σουκρή

50

Αχμετσίκ Τζεμήλ του Χασάν

43

Μπάτε Μετίν του Αλη

42

Μπουρμπούν Μεχμέτ του Σιαμπάν

34

Ταζέ Ισμέτ του Ταχήρ

30

Κιοσέ Χασάν του Φουάτ

22

Κιρατζή Ρετζέπ του Χαλήλ

17

Τουζλατζή Οστζάν του Ιμπράμ

17

Δημοτική ενότητα Σατρών 

Ενσωμάτωση σταυρών 50,00% (1 / 2 ΕΤ)

Καπζά Τζεμήλ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 41,13% (197)

Μουσά Σειντάν του Τζεμήλ

226

Ισμαήλ Κεχαγιά Εμηνέ του Σαλή

45

Αλμπαιράκ Κιουμπρά του Ναζήφ

19

Κιουρτ Αχμέτ ΜΕΓΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΛΦΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 21,92% (105)

Ματζήρ Νατζιέ του Ταχήρ

148

Κίντς Καδρή του Φαχρή

124

Μεχμεταλή Μακμπουλέ του Χασάν

52

Ντελή Χουσεϊν Ριτβάν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 21,29% (102)

Ορκότς Ρετζεπ του Ρεσμή

148

Γκιριτλή Φερήτ του Μεχμέτ

66

Ζουμπρέ Βιλντάν του Λετήφ

34

Ντουκιαντζή Μουτζαχήτ Δημοκρατική Αλλαγή και Ανάπτυξη 15,66 (75)

Καλεντζή Ιλχάν του Μεμέτ

117

Ακολουθήστε το xanthinea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλα τα τελευταία Νέα της Ξάνθης, καθώς και Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Xanthinea.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال