Ξάνθη: Αποχή των Μηχανικών την Τετάρτη – Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΥ

Ξάνθη: Αποχή των Μηχανικών την Τετάρτη – Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΥ

Ξάνθη: Αποχή των Μηχανικών την Τετάρτη – Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΥ

Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο έχει στο στόχαστρο τους/τις µικρούς/ες επαγγελµατίες

Αποχή των Μηχανικών την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου 2023 - Παράσταση διαµαρτυρίας στη ΔΟΥ Ξάνθης στις 08:30

Η εισαγωγή του τεκµαρτού φορολογητέου εισοδήµατος για τους/τις ελεύθερους/ες επαγγελµατίες δεν έχει σαν στόχο τη φοροδιαφυγή. Δε θα φέρει ως αποτέλεσµα το γέµισµα των κρατικών ταµείων. Δεν ευαγγελίζεται κάποια «φορολογική δικαιοσύνη» µεταξύ εργαζοµένων και αυτοαπασχολούµενων / ελευθεροεπαγγελµατιών. Ο στόχος είναι να κλείσουν οι µικρές επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι η εξώθησή τους από την αγορά εργασίας ώστε να µείνουν µόνο µεγάλες επιχειρήσεις που απολαµβάνουν φοροελαφρύνσεις γνωστές σε όλη την κοινωνική βάση.

Η κυβέρνηση δεν αγνοεί την πραγµατικότητα την οποία βιώνει η µεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελµατιών. Αντιθέτως, γνωρίζει την επίδραση των µνηµονίων, της οριζόντιας αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, της υγειονοµικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης, της κατακόρυφης αύξησης των τιµών σε όλα τα αγαθά. Γνωρίζει πόσοι και πόσες έχουν επιλέξει την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, χρωστάνε τις ασφαλιστικές τους εισφορές, βρίσκονται σε ρύθµιση φορολογικών οφειλών, αδυνατούν να αποδώσουν ακόµα και το ΦΠΑ που έχουν εισπράξει.

Γνωρίζει πόσα είναι τα πάγια έξοδα µιας µικρής επιχείρησης µόνο για ενοίκιο, ρεύµα, τηλέφωνο.

Και σαν να µην φτάνουν όλα αυτά έρχεται να σφραγίσει τις µικρές επιχειρήσεις επαναφέροντας την αναχρονιστική τεκµαρτή φορολόγηση.

Στον αντίποδα του νοµοσχεδίου-χαράτσι, να θέσουµε τις απαραίτητες για τους/τις αυτοαπασχολούµενους/ες και τους/τις ελευθεροεπαγγελµατίες διεκδικήσεις:

• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος

• Κατάργηση της προκαταβολής φόρου

• Επαναφορά αφορολόγητου στους/στις αυτοαπασχολούµενους/ες και ελεύθερους/ες επαγγελµατίες και αύξησή του για όλους/ες

• Κατάργηση τραπεζικών προµηθειών για τις συναλλαγές µέσω POS και για όλες τις υποχρεωτικές τραπεζικές συναλλαγές

Καλούµε τα µέλη µας σε αποχή από την εργασία τους την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου 2023, ηµέρα πανελλαδικών δράσεων.

Παράσταση διαµαρτυρίας στη ΔΟΥ Ξάνθης, στις 08:30 η ώρα.

Για τον Σύλλογο Μηχανικών Μελετητών Ιδιωτικών Έργων Νοµού Ξάνθης

η πρόεδρος 

Αννέτα Τσελεπή 

πολιτικός µηχανικός

ο γενικός γραµµατέας

Μανόλης Μπλάντζας

πολιτικός µηχανικός

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال