Αναλαμβάνουν υπηρεσία κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι σε 700 ομάδες σχολείων

Αναλαμβάνουν υπηρεσία κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι σε 700 ομάδες σχολείων

Αναλαμβάνουν υπηρεσία κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι σε 700 ομάδες σχολείων

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Δόμνας Μιχαηλίδου, που καθορίζει τις ομάδες σχολικών μονάδων, όπου αναλαμβάνουν καθήκοντα 700 Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι.

Καθορίζονται οι πίνακες με τις 700 ομάδες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες αναλαμβάνουν να ασκήσουν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, για το σχολικό έτος 2023-2024. Η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνας Μιχαηλίδου, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6416/9-11-2023 (με την υπ.αριθμ.πρωτ.127011/ΓΔ4 Απόφαση).

Ειδικότερα, στο ΦΕΚ καθορίζονται 443 ομάδες σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 257 ομάδες σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. από τους ισχύοντες τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των οικείων κλάδων.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال