Ξάνθη: Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση για αποφοίτους ΙΕΚ από το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ

Ξάνθη: Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση για αποφοίτους ΙΕΚ από το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ

Ξάνθη: Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση για αποφοίτους ΙΕΚ από το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης: «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)», MIS 5069416.

2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης, έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν την πρακτική τους και να λάβουν την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το έργο υλοποιείται από σύμπραξη φορέων των κοινωνικών εταίρων: ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ, καθώς και ΕΟΠΠΕΠ με Δικαιούχο-Συντονιστή Φορέα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευόμενοι Ι.Ε.Κ., που επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που ενδιαφέρονται να παρέχουν θέσεις πρακτικής) να επισκεφτούν τον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Πράξης: https://www.e-iekpraktiki.gr/ ώστε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους, επιλέγοντας την περιφέρεια στην οποία θέλουν να υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση.

Ξάνθη: Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση για αποφοίτους ΙΕΚ από το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την πρόσκληση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τις περιφέρειες: 

Ανατολική Μακεδονία / Θράκη & Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία & Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο.

Περισσότερα ΕΔΩ

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال