Ξάνθη: Part time Retail Associates


Θα έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις την επαγγελματική σου καριέρα σε μια πολυεθνική και δυναμική εταιρία, σε ένα νεανικό ομαδικό περιβάλλον αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και τις προοπτικές σου.

Αρμοδιότητες:

Ο κατάλληλος υποψήφιος για την θέση Part time Υπάλληλοι Λιανικής θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Θα παρέχεις άριστη άμεση και έμμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες, με στόχο την αύξηση του όγκου των πωλήσεων
Θα τοποθετείς τα εμπορεύματα στα ράφια ενώ θα φροντίζεις για την εμφάνιση τους εντός του καταστήματος
Θα χειρίζεσαι την επεξεργασία, την αποθήκευση και την αναπλήρωση των εμπορευμάτων
Θα λειτουργείς αποτελεσματικά με τα μέλη της ομάδας για να εξασφαλίζεις ότι ο χώρος, τα δοκιμαστήρια και οι αποθηκευτικοί χώροι του καταστήματος είναι καθαροί και προσεγμένοι
Προσόντα:
Ο κατάλληλος υποψήφιος για την θέση Part time Υπάλληλοι Λιανικής θα έχει το παρακάτω προφίλ:

Προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών, κατά προτίμηση στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, επιθυμητή
Άριστη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
Ενδιαφέρον για την μόδα και τις νέες τάσεις
Eπικοινωνιακές δεξιότητες
Καλές οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων υπό πίεση
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίων για την ολοκλήρωση των εργασιών και την επίλυση προβλημάτων
Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών,διαχείρισης χρόνου και ιεράρχησης πρoτεραιοτήτων
Ευελιξία όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: Part time Retail Associates
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال