Σύγχρονοι κολίγοι

Σύγχρονοι κολίγοι


Η εκτροπή της κοινωνικής οργάνωσης  και της παραγωγικής διαδικασίας 
στην ύπαιθρο

Αρχής γενομένης από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγονται και εφαρμόζονται διάφοροι σχεδιασμοί και νεωτερισμοί. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα - ΜΟΠ, πακέτα Ντελόρ, Σαντέρ, Κοινή Αγροτική Πολιτική - ΚΑΠ, Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΕΣΠΑ, δάνεια Ελληνικού Δημοσίου κλπ. Αυτοί καθ’ αυτοί όμως οι σχεδιασμοί σχεδόν στο σύνολό τους καθώς  κι ο τρόπος εφαρμογής τους, εκ του αποτελέσματος,  αποτελούν ένα παραλογισμό που τον συνοδεύει η αποτυχία ενώ παράλληλα θα λέγαμε ότι εκφράζουν την βούληση εξυπηρέτησης πολυεθνικών συμφερόντων για λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Οι  «καινοτόμες» ιδέες των ερευνητών της ΕΕ που επιδοτούνται με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να εφαρμόζονται και εν προκειμένοις το καταχρεωμένο αγροτικό νοικοκυριό, είναι η εύκολη λύση για τον πειραματισμό του επονομαζόμενου «ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα», πριν την περαιτέρω εφαρμογή του στις κοινωνίες των ανθρώπων.
     
Μεγαλοεταιρείες παροχής αγροτικών υπηρεσιών, ετοιμάζονται να  ροκανίσουν τα χρήματα των γεωργικών ταμείων της περίφημης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οι «φορείς αγροτικών συμβουλών»,  οι νέες δηλαδή συμβουλευτικές εταιρείες, με όραμα την ανάλωση ενός πακτωλού  δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, θα  ξεγελάσουν και πάλι τον αγρότη. Το ζήτημα πιο συγκεκριμένα  σχετίζεται με τον   λεγόμενο «ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα» και τις νεοσύστατες  εταιρείες όπως «εταιρείες γεωργικών συμβουλών»,  «ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας», την ευφυή γεωργία, την γεωργία ακριβείας κλπ,. Οι αγρότες λοιπόν καλούνται να εγκαταλείψουν την «πρακτική» γεωργία που προέκυψε από την παράδοση και την εμπειρία χιλιάδων ετών, από την  αγάπη για την φύση και τη γη τους και να ασπαστούν νέες πρακτικές και ιδέες  καταστροφικές για την παραγωγική διαδικασία. Όπως ακριβώς, για παράδειγμα, ήταν η καταστροφή άριστων γεωργικών προϊόντων στις χωματερές, οι επιδοτούμενες αγραναπαύσεις, οι πρώιμες συνταξιοδοτήσεις στα 55, οι εικονικές καλλιέργειες απλά και μόνο για να κερδίσουν «ώρες εργασίας» στις απαραίτητες γεωτεχνικές «μελέτες» στην επιδοτούμενη αγορά γεωργικών μηχανημάτων, με την καθοδήγηση και προτροπή των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι επιδοτήσεις στον «πρώτο μεταποιητή», οι «βιολογικές»! καλλιέργειες, τα προγράμματα «νιτρορύπανσης, οι «προστατευόμενες» περιοχές Natura-2000 χωρίς διαχειριστική οργάνωση μόνο για την είσπραξη των κοινοτικών επιδοτήσεων και πολλά άλλα. 
     
Και το ερώτημα είναι, θα ανακοινωθούν ποτέ τα ονόματα και τα ποσά των «συμβουλευτικών» εταιρειών, για να δούμε ποιος πλουτίζει τελικά εις βάρος του αγροτικού κόσμου;  Για να ελέγξει επιτέλους όχι μόνο ο αγρότης αλλά και ο φορολογούμενος  πολίτης σε ποιες τσέπες καταλήγουν οι περίφημες αγροτικές επιδοτήσεις, διαδικασία που άλλωστε προβλέπεται ρητά από το άρθρο 111 του κανονισμού 1306/2013;  Θα αποκαλυφθούν ποτέ  οι εταιρείες που έχουν βαπτισθεί «αγρότες» για να τσεπώσουν τις αγροτικές επιδοτήσεις και εκείνες που έχουν βαπτισθεί «νέοι αγρότες»  με φιρμάνια (εξουσιοδοτικές πράξεις) που εκδίδονται κατά περίσταση, από το διευθυντήριο των Βρυξελλών;  Για την χρηστή διαχείριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η εισηγητική έκθεση του κανονισμού 1306/2013 της 17/12/2013 σχετικά με τους σημαντικούς λόγους της υποχρέωσης της δημοσιοποίησης των ονομάτων των δικαιούχων, φυσικών προσώπων και ιδιαιτέρως των αγροτικών εταιρειών κάθε μορφής, αναφέρει αυτολεξεί  «…….η δημοσιοποίηση των ονομάτων των δικαιούχων των ταμείων παρέχει ένα εργαλείο ενίσχυσης του δημόσιου ελέγχου της χρήσης των ταμείων και, συνεπώς, αποτελεί χρήσιμη προσθήκη στο υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου που απαιτείται για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Αυτό επιτυγχάνεται εν μέρει με το προληπτικό και αποτρεπτικό αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης αυτής, με την αποθάρρυνση των δικαιούχων από παράτυπες συμπεριφορές και, ταυτοχρόνως, με την ενίσχυση της προσωπικής ευθύνης των γεωργών για τη χρήση των δημόσιων πόρων που λαμβάνουν. ……Κατά συνέπεια, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να στηρίζονται στον δημόσιο έλεγχο των δικαιούχων μέσω της δημοσιοποίησης των ονομάτων τους και άλλων συναφών στοιχείων»……………. 
     
Και σε τελική ανάλυση ποιό θα είναι το κέρδος για τον αγρότη, τον βασικό συντελεστή της εξασφάλισης της διατροφής του ανθρώπου, που όλες οι εξαγγελίες γίνονται στο όνομά του αλλά χωρίς αυτόν; Σ’ αυτό βέβαια την απάντηση δίνει εύστοχα  ο … ποιητής  «μόνο η πίκρα του καπνόφυλλου μας μένει ». Πίκρες που τις προκαλούν, όχι  μόνο,  όπως προαναφέραμε, η σταδιακή εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών, το να αφουγκράζεται δηλαδή και να σέβεται τη γη του, αλλά και  τα υψηλά κόστη παραγωγής,  όπως η αστρονομική τιμή του πετρελαίου, τα απαράδεκτα τραπεζικά επιτόκια που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 6% όταν στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ είναι μόλις 1 έως 2%,  το κατά πολύ υψηλότερο ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια, η γνωστή πολιτική των πολυεθνικών εταιρειών των γεωργικών φαρμάκων και σπόρων  να δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού χρεώνοντας υπερδιπλάσιες τιμές την ελληνική αγορά από αυτές που χρεώνουν άλλες χώρες,  η τιμή του ρεύματος που συνεχώς ακριβαίνει με αποτέλεσμα τα χρήματά του να μην φτάνουν ούτε για το νερό της άρδευσης, με την ηγεσία του Υπουργείου να «συμβουλεύει» τον αγρότη, να υποθηκεύσει στους Τ.Ο.Ε.Β. ακόμη και την άμεση ενίσχυση που περιμένει κάθε χρόνο με αγωνία, τα «δικαιώματα», τα μόνα χρήματα που του έχουν απομείνει, την επιβολή φόρου στα αγροτεμάχια ( ΕΝΦΙΑ) και άλλα.
     
Σήμερα λοιπόν το Διευθυντήριο των Βρυξελλών, σχεδιάζει να επιβάλλει στον γεωργό την «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», προσχηματικά όμως γιατί στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να ανησυχεί  ούτε για την ραγδαία αύξηση των προαναφερόμενων δαπανών στη γεωργία, αλλά ούτε και για τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή και στο περιβάλλον, δηλαδή  για τις τεράστιες οικολογικές καταστροφές που προκαλούν οι πολυεθνικές και τα προϊόντα τους, όπως η εκρίζωση των δασών και η μετατροπή τους σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, η εξόντωση των ζιζανίων με χρήση καθολικών ζιζανιοκτόνων, οι «σκόπιμες εξαπολύσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον», οι συνέπειες των εγκρίσεων σκληρών γεωργικών φαρμάκων που απειλούν την πανίδα και την χλωρίδα, που υπολείμματά τους παραμένουν στο περιβάλλον δεκάδες χρόνια μετά, κ.α. 
     
Ας δούμε όμως αναλυτικά ποιος είναι ο ρόλος του «φορέα γεωργικών συμβουλών»,  των «ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας» και άλλων φορέων.  Γιατί επινοήθηκαν, ποιές ακριβώς υπηρεσίες θα παρέχει η κάθε ιδιωτική εταιρεία που βαπτίστηκε «Φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών» και πόσο θα αμείβεται γι αυτό. Γιατί αυθαίρετα αποκλείστηκαν κάποιοι, με την δικαιολογία του  ασυμβίβαστου; Ποιος θα είναι ο ωφελημένος  την επόμενη μέρα και πόσο.
     
Αν ανατρέξει κανείς στις ντιρεκτίβες της ΕΕ θα διαπιστώσει ότι ο ρόλος του επονομαζόμενου «φορέα γεωργικών συμβουλών» στην πραγματικότητα είναι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και η αποστολή στοιχείων, δεδομένων και εγγράφων (ηλεκτρονικών και μη) από την ύπαιθρο και τους ανθρώπους της, στο Διευθυντήριο, σε μια ενοποιημένη τεχνολογική πλατφόρμα, ώστε να μπορεί αυτό με την σειρά του, σε πραγματικό χρόνο!, να «εκμεταλλευτεί» τον τεράστιο αυτόν όγκο πληροφοριών, σχετικά με τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του αγρότη, τις εκτάσεις με τις καλλιέργειες, τις αναμενόμενες παραγωγές, τα  καθαρά κέρδη, όλες τις εισροές και εκροές, τις μελλοντικές επενδύσεις, την οικονομική θέση του, τα δάνειά του,τα χρέη του, την εμπορευματοποίηση του ίδιου του αγροτικού ζητήματος και γενικά την παρακολούθηση, επεξεργασία και εκμετάλλευση  των γεωργικών πόρων.
     
Με απλά λόγια ο  «ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα»  θα οδηγήσει σταδιακά στην αλλοτρίωση των αγροτών και την αποξένωση από την γη τους, γεγονός που σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει την μελλοντική επάρκεια των τροφίμων, κατά την ιστορική αναλογία της σοβιετικής κολεκτιβοποίησης της αγροτικής γής και χωρίς να ξεχνάμε και άλλες σημαντικότατες κοινωνικές παραμέτρους όπως για παράδειγμα κατά τον Φρόϋντ «κάθε άνθρωπος αποτελεί μια μοναδική νιφάδα χιονιού».
   
Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτά θα πραγματοποιηθούν με τον μανδύα της  επονομαζόμενης «πολλαπλής συμμόρφωσης» ….και επί λέξει του ευρωπαϊκού κανονισμού, «προκειμένου οι δικαιούχοι να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον αφορά αφενός τη σχέση μεταξύ των γεωργικών πρακτικών και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αφετέρου τα πρότυπα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων».
   
Περιττό βέβαια να τονισθεί ότι, οι εταιρείες γεωργικών συμβουλών που τούτες τις μέρες βλέπουμε επί σκηνής στα χωριά και τις πόλεις, να γράφουν πυρετωδώς στον αγροτικό τύπο και να εμφανίζονται στα τηλεοπτικά κανάλια, σε ημερίδες και αγροτικές εκθέσεις, το κάνουν για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη λευκή υπογραφή του αγρότη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νεοσύστατη συμβουλευτική εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ» με «πλατιά» αντιπροσώπευση στο ΔΣ της, που στην προσπάθειά της να κυριαρχήσει στην αγορά, αναφέρει στο site της ότι ζητούνται συνεργάτες που  «να είναι ομαδικοί παίκτες στο τοπικό επίπεδο είτε στο περιφερειακό που θα κινηθούν γιατί για να επιτευχθούν οι προσδοκώμενες οικονομίες κλίμακος θέλει συνέργειες και με άλλους επαγγελματίες του χώρου αλλά και με δημόσιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση»!  Με άλλα λόγια «ομαδικοί παίκτες» θα ευαισθητοποιήσουν περιβαλλοντικά τον έλληνα αγρότη..!  Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η «ευαισθητοποίηση» του αγρότη για το περιβάλλον αποτελεί ήδη την προϋπόθεση για να εισπράττει κάθε χρόνο τις επιδοτήσεις από την ΕΕ, από την εποχή που οι Ενώσεις και οι Συνεταιρισμοί αποτελούσαν  υποχρεωτικά τον μοναδικό μεσολαβητή.
   
Επί της ουσίας του θέματος βέβαια, για τα επιτελεία της ΕΕ οι εταιρείες «γεωργικών συμβουλών» είναι μέχρι σήμερα  κάτι προαιρετικό και δεν υποχρεώνουν τον αγρότη να ενταχθεί σ’ αυτό το σύστημα, φοβούμενα την κατακραυγή αλλά και την αντισυνταγματικότητα του μέτρου. Προτίμησαν τα «δολώματα», την προπαγάνδιση της ευφυούς γεωργίας, της ρομποτικής, των υπολογιστών, των δορυφόρων, των drones, την τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Έτσι ανέλαβαν δράση οι γνωστές – άγνωστες  εταιρείες, που οικειοποιούνται τις επιδοτήσεις των αγροτών, στην σκιά των υποτιθέμενων «προσωπικών δεδομένων»,  εξασφαλίζοντας την αδιαφάνεια και την μη δημοσιοποίηση των τελικών αποδεκτών των κονδυλίων.
   
Και να ήταν μόνο αυτό; Οι «ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας», οι λεγόμενες Ε.Σ.Κ.  θα συμβάλλουν στην «ΕΥΡΩΠΗ 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της υπαίθρου! Η ύπαιθρος δηλαδή  θα αναπτυχθεί και θα ευημερήσει, εφαρμόζοντας τις ακριβοπληρωμένες μελέτες και υπηρεσίες  εταιρειών, με στόχο την σταδιακή αντικατάσταση του έμπειρου αγρότη από τις νέες τεχνολογίες, αυτές που βρίσκονται, υπό τις διαταγές του μεγάλου κεφαλαίου.  Μόνο που σε αυτήν την ύπαιθρο, ο αγρότης για να επιβιώσει θα έχει μετατραπεί από αφεντικό, σε ψηφιακό στοιχείο, τον σύγχρονο κολίγο.
   
Και ποια θα είναι η διαδικασία παροχής των «ευφυών» συμβουλών από τις εν λόγω εταιρείες;  Χρησιμοποιώντας  software που «ετοιμάστηκε» από  γνωστή στον χώρο εταιρεία πληροφορικής, χρεώνοντας φυσικά και πάλι τον λογαριασμό των αγροτικών επιδοτήσεων, θα έχουν στους υπολογιστές  ή  στα smart phones τα προσωπικά στοιχεία του αγρότη,  από την βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Αυτομάτως θα εκτυπώνεται  η υφιστάμενη κατάστασή του σε πραγματικό χρόνο και στη συνέχεια οι προτεινόμενες συμβουλές, θα στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον αγρότη και  στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό  «ΔΗΜΗΤΡΑ». Στον τελευταίο, ανατέθηκε εκτός από την εκπαίδευση των γεωργικών συμβούλων με «ηλεκτρονικό τρόπο»! και ο  έλεγχος αυτής της διαδιακασίας, δειγματοληπτικά,   αντί του μέχρι πρότεινος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και αφού πρώτα κάποιοι φρόντισαν να αναγκάσουν σε παραίτηση τον πρόεδρό του  κ. Γ. Καρέτσο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.   Στα πλαίσια της εφαρμογής αυτής, ο σύμβουλος μπορεί να κάνει μια - δυό  επισκέψεις  στον αγρότη, ο οποίος  υποχρεωτικά θα πρέπει να εφαρμόζει τις συμβουλές - διαταγές. Για τις εταιρείες λοιπόν η όλη προετοιμασία κάθε «φακέλου» θα διαρκεί ελάχιστα λεπτά και η αμοιβή γι αυτήν την εργασία θα είναι 1.500 ευρώ ανά «κεφάλι» κάθε χρόνο, χωρίς μάλιστα ανώτατο αριθμό εξυπηρετούμενων αγροτών ανά εταιρεία! Γι αυτόν το λόγο σε συνέντευξη τύπου  ο υπουργός παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο για τις  «συμβουλές»  έκανε λόγο για ένα δώρο  στις εταιρείες παροχής συμβουλών, αξίας 125 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, αν και όπως ο ίδιος στην συνέχεια ομολόγησε «για να μην κρυβόμαστε, εδώ  υπεισέρχονται και συμφέροντα»!
   
Βέβαια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως όλοι  θα έχετε αντιληφθεί,  είναι ανύπαρκτο και αμέτοχο, οπότε δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο μιας και παραγκωνίστηκε εδώ και χρόνια από ιδιωτικές εταιρείες του χώρου όπως η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η NEUROPUBLIC, η Τράπεζα Πειραιώς και κάποιοι προνομιούχοι σύμβουλοι των υπηρεσιών. Συνεπώς, οι διαβεβαιώσεις  του Γ.  Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, ότι τις βάσεις δεδομένων της λεγόμενης «τεχνολογικής πλατφόρμας» θα τις ελέγχει το ελληνικό δημόσιο! δεν ευσταθούν και δεν πείθουν κανέναν, όχι μόνο λόγω της  καταγγελίας – παραίτησης του πρόεδρου του νεοσύστατου  Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ….«προσπάθειες καθαρής χειραγώγησης του ΕΛΔΟ προς προκαθορισμένες κατευθύνσεις…… συχνά επιμονή να προωθηθούν δράσεις χωρίς αξιολόγηση, χωρίς αξιοκρατία, …… να υπηρετηθούν προσωπικές ατζέντες….ύπαρξης πιθανών οικονομικών συμφερόντων, …….  πρόγραμμα 11 μικροδορυφόρων ύψους 23,9 εκατ. ευρώ», όχι μόνο για την ένσταση που κατέθεσε η ΝΕΑ  ΠΑΣΕΓΕΣ στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων «…. φωτογραφικούς διαγωνισμούς ……. προκαταβολική δημοπρασία κλεμμένων αγαθών, ….. για τον πολυάσχολο κ. γενικό απλά να μην προλαβαίνει να απαντήσει, όντας αφοσιωμένος σε κάποιο πάρεργο της γνωστής εταιρείας ιδιωτικών συμφερόντων που λυμαίνεται τον αγροτικό χώρο, για την οποία βοά ο τόπος ότι φιλοτεχνήθηκε ο Διαγωνισμός», αλλά και γιατί μιλάμε για ένα δημόσιο  που μόνο κατά  20% ανήκει στον ελληνικό λαό!
   
Παρόλα αυτά, το Υπ. Αγροτικής Αν. & Τροφ. έστω κι έτσι, θα μπορούσε τουλάχιστον να αποκλείσει την συμμετοχή εταιρειών από την χρηματοδότηση, να ανακοινώσει ως «γεωργικό σύμβουλο» μόνο  φυσικά πρόσωπα καθορίζοντας  μέγιστο αριθμό  αγροτών ανά γεωργικό σύμβουλο, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα ικανοποιητικό εισόδημα για όλους τους γεωτεχνικούς του ιδιωτικού τομέα αλλά και τους ανέργους.  Όμως η παρέα του Υπουργού είχε άλλα σχέδια, γιατί αποφάσισε να οδηγήσει τον πακτωλό των εκατομμυρίων ευρώ στις προσκείμενες εταιρείες παροχής γεωργικών υπηρεσιών, γυρίζοντας την πλάτη στους άνεργους και οικονομικά ασθενέστερους γεωτεχνικούς, για να μας θυμίσουν άλλη μια φορά την συνέχιση της κλεπτοκρατίας και της αδιαφορίας για το κοινωνικό σύνολο. (Μήπως οι πειρασμοί για τα δισεκατομμύρια ευρώ των επιδοτήσεων του αγροτικού τομέα είναι ο λόγος της κατάργησης του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου που πρόσφατα επιχειρείται;)       
Παράλληλα  φρόντισε να αποκλειστούν από την διαδικασία  επιλογής, οι πιο έμπειροι και κατάλληλοι να αποτελέσουν τους  παρόχους συμβουλών, οι μάχιμοι γεωτεχνικοί των «εισροών» όπως τους ονόμασε ο νομοθέτης, οι μοναδικοί ίσως που άξιζαν περισσότερο απ όλους να διαπιστευτούν ως «σύμβουλοι του αγρότη»  λόγω της τεράστιας «συμβουλευτικής  εμπειρίας» αλλά και επιρροής  που διαθέτουν στον αγροτικό κόσμο. Οι παραδοσιακοί σύμβουλοι του αγρότη, που  του προμηθεύουν  τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια, αυτοί που όχι μόνο δύο φορές τον χρόνο αλλά σχεδόν κάθε μέρα βρίσκονται στα χωράφια του και που όλα αυτά τα χρόνια τους εμπιστεύεται   και ζητά την συμβουλή τους, αποκλείστηκαν, με το πρόσχημα ότι το επάγγελμά τους είναι ασυμβίβαστο με αυτό του συμβούλου! μόνο και μόνο για να προκριθούν, οι «ευφυείς εταιρείες, οι εταιρείες start-up!  Όμως ο αποκλεισμός αυτός αποτελεί άλλη μια αυθαιρεσία διότι η κοινοτική οδηγία δεν ορίζει  ασυμβίβαστη την ιδιότητα του γεωτεχνικού των γεωργικών εφοδίων ως γεωργικού συμβούλου.
   
Και όλα αυτά τη στιγμή που σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα τονίζει την ανάγκη άμεσης αλλαγής ρότας από την αειφόρο γεωργική ανάπτυξη στην βιώσιμη γεωργική εντατικοποίηση, σύμφωνα με σενάριο του  Διεθνούς Οργανισμού  Τροφίμων και Γεωργίας - FAO που επισημαίνει αυτολεξεί: «Εάν οι τάσεις του παγκόσμιου πληθυσμού και της κατανάλωσης τροφίμων συνεχίσουν, μέχρι το 2050 ο κόσμος θα χρειαστεί 60% περισσότερα τρόφιμα από ό, τι είναι σήμερα διαθέσιμα. Επειδή η αρόσιμη γη είναι περιορισμένη, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της συμπληρωματικής παραγωγής θα πρέπει να προέρχεται από βιώσιμη γεωργική εντατικοποίηση». Είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι αγρότες και οι γεωτεχνικοί των αγροχημικών, για όσους γνωρίζουν, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην βιώσιμη γεωργική εντατικοποίηση. 
   
Γι αυτό θα έπρεπε να τροποποιηθεί  άμεσα ο νόμος ώστε όχι μόνο ο αγρότης να ωφεληθεί από τις υψηλού επιπέδου αλλά και αναγκαίες παροχές υπηρεσιών των έμπειρων αυτών γεωτεχνικών αλλά και οι ίδιοι οι γεωτεχνικοί να αισθανθούν ότι η πολιτεία έστω και την τελευταία στιγμή αναγνωρίζει και στηρίζει εμπράκτως την πολυετή προσφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος και στην  παραγωγική διαδικασία. Άλλωστε πολύ μεγαλύτερο «περιβαλλοντικό αποτύπωμα» από τους αγρότες,  αφήνουν οι άνθρωποι των  hedge funds που  χειραγωγούν κατάλληλα τα κονδύλια των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, ώστε να τα επανακτήσουν. 
   
Καταφθάνουν λοιπόν,  οι «ομαδικοί παίκτες», για να πιέσουν και να πείσουν τον αγρότη, να υφαρπάξουν την υπογραφή-εξουσιοδότησή του, ώστε να εισπράξουν τον «μποναμά» των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, παραδίδοντας όλες τις πληροφορίες για τους αγροτικούς πόρους της Ελλάδας, όλες τις ελπίδες και τα όνειρα των αγροτών στο Διευθυντήριο των Βρυξελλών, που θα εκμεταλλευθεί τον μόχθο και την περιουσία του αγρότη στην παγκόσμια σκακιέρα.
     
Και για να κατανοήσουμε ένα ισοδύναμο του ποσού αυτού που θα τσεπώσουν οι   «Φορείς γεωργικών συμβουλών», αυτό ισοδυναμεί με την διάσωση κάθε χρόνο, σχεδόν ολόκληρης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης με όλα της τα χρέη!  Αυτή είναι η αγροτική ανάπτυξη της πατρίδας μας…. Αυτές είναι οι επιλογές του Διευθυντηρίου και των ντόπιων εκφραστών του, με εργαλείο την Κοινή Αγροτική Πολιτική,  εναντίον των παραδοσιακών πρακτικών των αγροτών και κτηνοτρόφων.
Με άλλα λόγια ο αγροτικός κόσμος, αν μη τι άλλο, πρέπει να τους καταδικάσει και να τους γυρίσει την πλάτη. Κανείς δεν πρέπει να δώσει την συγκατάθεσή του υπογράφοντας την  λευκή-εξουσιοδότηση.
Γιατί στην πραγματικότητα η «πολλαπλή συμμόρφωση» δεν αφορά τον αγρότη αλλά τις εταιρείες των διαδρόμων του Υπ. Αγροτικής Αν. & Τροφ. και των άλλων «δημόσιων» οργανισμών.

Ναι λοιπόν στην καινοτομία και την τεχνολογία, αλλά με κυρίαρχο τον άνθρωπο της υπαίθρου, τον αγρότη, που σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Νοέμβρη του 2017, είναι «ο κύριος προστάτης του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελεί δομικό στοιχείο του κοινωνικο-οικονομικού ιστού της  υπαίθρου και ως ανεξάρτητη οντότητα θα πρέπει να έχει τον σχεδιασμό των δικών του στρατηγικών στην εκμετάλλευσή του».

Γιώργος Παγουρόπουλος
Αγρότης
Έσλιν 27 Λαμία
6944749807
http://pagouropoulosjiorgos.blogspot.com/
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال