ΔΙΑΑΜΑΘ: Τα πλαστικά μπουκάλια στους μπλε κάδους

ΔΙΑΑΜΑΘ: Τα πλαστικά μπουκάλια στους μπλε κάδους


Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., o Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ), με τη συνεργασία του συνόλου των 22 Δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ), αναπτύσσει την ανακύκλωση με τον μπλε κάδο σε όλη την Περιφέρεια.

Στον μπλε κάδο απορρίπτονται από τους πολίτες και οδηγούνται προς ανακύκλωση τα απόβλητα συσκευασίας από χαρτί/χαρτόνι, μέταλλο, γυαλί και πλαστικό. Ανάμεσα στα πλαστικά απόβλητα ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συσκευασίες από το πλαστικό υλικό τύπου PET, όπως φιάλες νερού και μπουκάλια αναψυκτικών.

Το καλοκαίρι αυξάνει η παραγωγή των πλαστικών αποβλήτων PET λόγω της αυξημένης κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και κρύων ροφημάτων. Η λάθος απόρριψη των πλαστικών στο περιβάλλον ή στα κοινά απορρίμματα έχει ως αποτέλεσμα είτε τη ρύπανση του περιβάλλοντος, με αρνητικές επιπτώσεις για το οικοσύστημα και την ανθρώπινη υγεία, είτε την επιβάρυνση των ΧΥΤΑ.

Η συμβολή του καθενός είναι καθοριστική, ιδιαίτερα για τη σωστή διαχείριση των πλαστικών
αποβλήτων PET. Το πρώτο επίπεδο δράσης είναι η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, είτε με τη χρήση παγουριού πολλαπλών χρήσεων είτε με την κατανάλωση πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης. Το δεύτερο επίπεδο δράσης είναι η ανακύκλωση των πλαστικών PET στον μπλε κάδο. Για αυτό το λόγο εφαρμόζουμε το ακόλουθο μήνυμα καθημερινά: «Μειώνουμε τη Χρήση των Πλαστικών Φιαλών και Ανακυκλώνουμε τα Πλαστικά PΕΤ στον Μπλε Κάδο».


Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال