Νέο ασφαλιστικό: Μέχρι 7 Φεβρουαρίου η διαβούλευση

asfalistiko-2020

Μέχρι 7 Φεβρουαρίου σε δημόσια διαβούλευση είναι το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο


Σε δημόσια διαβούλευση είναι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».

Σε δημόσια διαβούλευση είναι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».

Το Υπουργείο ζητά από τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 7η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00.

Όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης.

Νέο ασφαλιστικό: Συντάξεις 2020 


Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης.

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, κατατάσσονται από 1/1/2020 σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το κλάδο κύριας σύνταξης αντιστοιχεί:

Ασφαλιστικές κατηγορίες (ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ)
1η κατηγορία
Για το 2020 - 87 
Για το 2021 - 89 
Για το 2022 - 91

2η κατηγορία 
Για το 2020 - 104 
Για το 2021 - 107 
Για το 2022 - 110

3η κατηγορία
Για το 2020 - 132 
Για το 2021 - 136 
Για το 2022 - 139

4η κατηγορία 
Για το 2020 - 166 
Για το 2021 - 171 
Για το 2022 - 175

5η κατηγορία 
Για το 2020 - 207 
Για το 2021 - 212 
Για το 2022 - 218

6η κατηγορία
Για το 2020 - 280 
Για το 2021 - 288 
Για το 2022 - 295

Διαβάστε το σχέδιο νόμου και λάβετε μέρος στη διαβούλευση
Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال